Yönetilen Sanal Makineler için İşletim Sistemi Disk Değiştirme

Geçen günlerde, Yönetilen Diskleri kullanan VM’ler için İşletim Sistemi Disk Değiştirme özelliğinin kullanılabilirliğini duyuruldu. Şimdiye kadar, bu özellik yalnızca Yönetilmeyen Diskler için kullanılabilirdi.

Bu özelliğe sahip bir işletim sistemi diskinin önceki bir yedeğini geri yüklemek veya VM’i silmek zorunda kalmadan işletim sistemi diskinde sorun giderme için işletim sistemini değiştirmek çok kolaydır. Bu yetkinlikten yararlanmak için, VM’in tahsis edilmemiş (deallocated) durumda durması gerekir. Sanal makine tahsis edilmesinin durdurulmasından sonra, mevcut Yönetilen İşletim Sistemi Diski kaynak kimliği, yeni Yönetilen İşletim Sistemi Diski kaynak kimliği ile değiştirilebilir. Değiştirilecek yeni diskin adını belirtmeniz gerekir. VM’in işletim sistemi türünü değiştiremezsiniz.

Azure CLI için, –osdisk parametresine yeni diskin tam kaynak kimliğini kullanın.

az vm update –g osrg -n vm2 --os-disk /subscriptions/<sub-id>/resourceGroups/osrg/providers/Microsoft.Compute/disks/osbackup

Azure PowerShell

$vm = Get-AzureRmVM -ResourceGroupName osrg -Name vm2 
$disk = Get-AzureRmDisk -ResourceGroupName osrg -Name osbackup 
Set-AzureRmVMOSDisk -VM $vm -ManagedDiskId $disk.Id -Name $disk.Name 
Update-AzureRmVM -ResourceGroupName osrg -VM $vm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.