Bir Yakınlık Yerleşim Grubu (Proximity Placement Group) Oluşturma

VM’leri olabildiğince yakın tutmak ve mümkün olan en düşük gecikmeyi sağlamak için, bunları bir yakınlık yerleşim grubuna dağıtmanız gerekir. Yakınlık yerleşim grubu, Azure bilgi işlem kaynaklarının fiziksel olarak birbirine yakın olduğundan emin olmak için...