Bir ARM Şablonu Kullanarak Private Endpoint Oluşturma

Bu makalede, Private Endpoint oluşturmak için bir Azure Resource Manager şablonu (ARM şablonu) kullanacağız. Örneğimiz, bir Azure SQL Database örneği için Private Endpoint oluşturacağız.