Özel Komut Dosyası Uzantısı ile Uygulamaları Azure’da Bir Windows Sanal Makinesine Dağıtma

Özel Komut Dosyası Uzantısı, Azure VM’lerindeki komut dosyalarını indirir ve yürütür. Bu uzantı dağıtım sonrası yapılandırma, yazılım yükleme veya başka herhangi bir yapılandırma / yönetim görevi için kullanılabilir. Komut dosyaları Azure depolamadan veya GitHub’dan...