SQL Server’ı DMS Kullanarak Azure SQL Managed Instance’a Geçirme

Veritabanlarını bir SQL Server örneğinden bir Azure SQL Managed Instance geçirmek için Azure Database Migration Service’ı kullanabilirsiniz. Bu makalede, Azure Database Migration Service’ı kullanarak AdventureWorks2016 veritabanını şirket içi bir SQL Server örneğinden SQL Managed...