Tagged: Bicep

0

Azure Bicep Şablonlarına Giriş

Altyapıyı doğrudan bir bulut portalında veya hatta bir tür CLI aracılığıyla sağlamanın dışında, Kod Olarak Altyapı (IaC), bildirimsel, verimli ve öğretici bir şekilde altyapıyı buluta dağıtmak için bir yöntem sunar. Bicep, Azure kaynaklarını dağıtmak...