CLASSIC DAĞITIM MODELİ İLE AZURE ÜZERİNDE SHAREPOINT 2016 OLUŞTURMAK

Aşağıdaki AzurePowerShell 1.0 komut satırını kullanarak yeni bir Resource Manager tabanlı sanal makine imajı oluşturabilirsiniz. SharePoint VM adı “SP2016Onder” Corp.onderdeger.com domain üyesi AZDatacenter sanal ap içerisinde FrontEnd subnet Var olan Azure-TailspinToys bulut servisi $family=”SharePoint...