Tagged: Azure PowerShell

Azure PowerShell Örnekleri – PowerShell ile Azure Sanal Makine Oluşturma 0

Azure PowerShell Örnekleri – PowerShell ile Azure Sanal Makine Oluşturma

Bu komut, Windows Server 2016 çalıştıran bir Azure Sanal Makinesi oluşturmaktadır. Komut dosyasını çalıştırdıktan sonra sanal makineye RDP üzerinden erişebilirsiniz. Bu örneği çalıştırabilmeniz için, Azure PowerShell modülünün 5.1.1 veya sonraki sürümünü gerektirir. Sahip olduğunuz...

Azure PowerShell Örnekleri – Yüksek Kullanılabilir Azure Sanal Makineler Arasında Trafik Yükü Dengeleme 0

Azure PowerShell Örnekleri – Yüksek Kullanılabilir Azure Sanal Makineler Arasında Trafik Yükü Dengeleme

Bu komut dosyası örneği, yüksek kullanılabilirli ve yük dengeli bir yapılandırmada yapılandırılmış birkaç Windows Server 2016 sanal makinasını çalıştırmak için gereken her şeyi oluşturmaktadır. Komut dosyasını çalıştırdıktan sonra, bir Azure  Availability Set’e katılan ve...

Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Gelen ve Giden VM Ağ Trafiğini Filtreleme 0

Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Gelen ve Giden VM Ağ Trafiğini Filtreleme

Bu komut dosyası örneği, ön uç ve arka uç alt ağlarıyla sanal bir ağ oluşturur. Arka uç alt ağından gelen Internet trafiğine izin verilmezken, ön uç alt ağa gelen ağ trafiği HTTP ve HTTPS...

Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – 2 Sanal Ağ Arasında Peering 0

Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – 2 Sanal Ağ Arasında Peering

Bu komut Azure ağı vasıtasıyla aynı bölgede iki sanal ağ oluşturur ve bağlar. Komut dosyasını çalıştırdıktan sonra, iki sanal ağ arasında bir peering oluşturabilirsiniz. # Variables for common values $rgName=’MyResourceGroup’ $location=’eastus’ # Create a...

Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Trafiği Bir Sanal Ağ Cihazıyla Yönlendirme 0

Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Trafiği Bir Sanal Ağ Cihazıyla Yönlendirme

Bu komut dosyası örneği, ön uç ve arka uç alt ağlarıyla sanal bir ağ oluşturur. Aynı zamanda, iki alt ağ arasında trafiği yönlendirmek için IP iletişimi olan bir VM oluşturur. Senaryoyu çalıştırdıktan sonra, bir...

Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Çok Katmanlı Uygulamalar İçin Bir Ağ Oluşturma 0

Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Çok Katmanlı Uygulamalar İçin Bir Ağ Oluşturma

Bu komut dosyası örneği, ön uç ve arka uç alt ağlarıyla sanal bir ağ oluşturur. Arka uç alt ağ trafiğinin MySQL, port 3306 ile sınırlı olduğu halde, ön uç alt ağa olan trafik HTTP...

Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Uygulamaların Yüksek Kullanılabilirliği İçin Trafiği Yönlendirme 0

Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Uygulamaların Yüksek Kullanılabilirliği İçin Trafiği Yönlendirme

Bu komut, bir kaynak grubu, iki uygulama servis planı, iki web uygulaması, bir trafik yöneticisi profili ve iki trafik yöneticisi uç noktası oluşturur. Trafik Yöneticisi trafiği birincil bölge olarak bir bölgedeki uygulamaya yönlendirir ve...

Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Birden çok Web Sitesini Yük Dengelemek 0

Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Birden çok Web Sitesini Yük Dengelemek

Bu komut dosyası örneği, bir kullanılabilirlik kümesinin üyesi olan iki sanal makineye (VM) sahip bir sanal ağ oluşturur. Bir yük dengeleyici, iki VM’e iki ayrı IP adresi trafik yönlendirir. Komut dosyasını çalıştırdıktan sonra web...

Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Yüksek Erişebilirlik İçin VMlere Yük Dengeleme 0

Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Yüksek Erişebilirlik İçin VMlere Yük Dengeleme

Bu komut dosyası örneği, yüksek kullanılabilirlik ve yük dengeli bir yapılandırmada yapılandırılmış birkaç Windows sanal makine çalıştırmak için gereken her şeyi oluşturur. Komut dosyasını çalıştırdıktan sonra, bir Azure Availability Setine katılan ve bir Azure...

Azure PowerShell Örnekleri – PowerShell ile Tamamen Yapılandırılmış Bir Sanal Makine Oluşturma 0

Azure PowerShell Örnekleri – PowerShell ile Tamamen Yapılandırılmış Bir Sanal Makine Oluşturma

Bu komut, Windows Server 2016 çalıştıran bir Azure Sanal Makinesi oluşturmaktadır. Komut dosyasını çalıştırdıktan sonra sanal makineye RDP üzerinden erişebilirsiniz. Bu örneği çalıştırabilmeniz için, Azure PowerShell modülünün 5.1.1 veya sonraki sürümünü gerektirir. Sahip olduğunuz...