İş ortakları için Azure Maliyet Yönetimi

Bir iş ortağı olarak, müşterileriniz için uzun vadeli bulut uygulamalarını başarılı bir şekilde planlama ve yönetmede kritik bir rol oynarsınız. Bulut, bulut altyapısını değişen ihtiyaçlara göre ölçeklendirme esnekliği sağlarken, bulut maliyetlerinin talep ile önemli...