Özel IP Prefix ile kendi IP adreslerinizi (BYOIP) Azure’a Taşıyın

Şirket içi altyapının Azure’a olası bir geçişini planlarken, bağımlılıklarınız (örneğin, güvenlik duvarları veya diğer sabit IP adresleri) nedeniyle mevcut genel IP adreslerinizi korumak isteyebilirsiniz. Özel IP Prefix kaynağını kullanarak artık kendi genel IPv4 aralıklarınızı...