Tagged: Azure

0

Azure OpenAI

Azure OpenAI Hizmeti, REST API’leri aracılığıyla OpenAI’nin GPT-4, GPT-4 Turbo with Vision, GPT-3.5-Turbo ve Embeddings model serisi gibi gelişmiş dil modellerine erişim sunar. Hizmet yakın zamanda en yeni GPT-4 ve GPT-3.5-Turbo modellerini yaygın olarak...

0

Büyük Dil Modelleri

Generative AI uygulamaları, doğal dil işleme (Natural Language Processing – NLP) ile ilgili görevleri yürütmek için tasarlanmış makine öğrenimi modellerinin ayrı bir alt kümesi olan Büyük Dil Modelleri (Large Language Models – LLM’ler) tarafından...