İç içe (Nested) Azure Trafik Yöneticisi Profilleri

Trafik Yöneticisi, Trafik Yöneticisinin hangi uç noktaların her son kullanıcıdan trafik alması gerektiğini nasıl seçtiğini kontrol etmenizi sağlayan çeşitli trafik yönlendirme yöntemleri içerir. Her Trafik Yöneticisi profili, tek bir trafik yönlendirme yöntemini belirtir. Ancak, tek bir Trafik Yöneticisi profili tarafından sağlanan yönlendirmeden daha karmaşık trafik yönlendirmesi gerektiren senaryolar olabilir. Birden fazla trafik yönlendirme yönteminin avantajlarını birleştirmek için Trafik Yöneticisi profillerini iç içe kullanabilirsiniz. İç içe profiller, daha büyük ve daha karmaşık uygulama dağıtımlarını desteklemek için varsayılan Trafik Yöneticisi davranışını geçersiz kılmanıza izin verir.

  1. ‘Performans’ ve ‘Ağırlıklı’ trafik yönlendirmesini birleştirme

Aşağıdaki Azure bölgelerinde bir uygulama kullandığınızı varsayalım: Batı ABD, Batı Avrupa ve Doğu Asya. Trafiği kullanıcıya en yakın bölgeye dağıtmak için Trafik Yöneticisinin ‘Performans’ trafik yönlendirme yöntemini kullanırsınız.

Ancak, daha geniş kapsamlı bir şekilde yayınlamadan önce hizmetinizdeki bir güncellemeyi test etmek istediğinizi varsayalım. Küçük bir trafik yüzdesini test dağıtımınıza yönlendirmek için ‘ağırlıklı’ trafik yönlendirme yöntemini kullanmak istiyorsunuz. Test dağıtımını, Batı Avrupa’daki mevcut üretim dağıtımının yanı sıra yaptınız. ‘Ağırlıklı’ ve ‘Performans’ trafik yönlendirmesini hem tek bir profilde birleştiremezsiniz. Bu senaryoyu desteklemek için, iki Batı Avrupa uç noktasını ve ‘Ağırlıklı’ trafik yönlendirme yöntemini kullanarak bir Trafik Yöneticisi profili oluşturmalısınız. Ardından, bu ‘child’ profilini ‘parent’ profiline bitiş noktası olarak eklersiniz. Ana profil hala Performans trafiği yönlendirme yöntemini kullanır ve diğer genel dağıtımları bitiş noktaları olarak içerir.

Bu yapılandırmada, ana profil üzerinden yönlendirilen trafik, trafiği bölgeler arasında normal şekilde dağıtır. Batı Avrupa içerisinde iç içe geçmiş profil, trafiği üretime ve test uç noktalarına atanan ağırlıklara göre dağıtır. Üst profil ‘Performans’ trafik yönlendirme yöntemini kullandığında, her uç noktaya bir konum atanmalıdır. Konum, bitiş noktasını yapılandırdığınızda atanır. Dağıtımınıza en yakın Azure bölgesi seçilmelidir. Azure bölgeleri, Internet Latency Table tarafından desteklenen konum değerleridir.

2. İç İçe Profillerde Son Nokta İzleme

Traffic Manager aktif olarak her bir servis uç noktasının sağlığını izler. Bir uç nokta sağlıksızsa, Trafik Yöneticisi hizmetinizin kullanılabilirliğini korumak için kullanıcıları alternatif uç noktalara yönlendirir. Bu son nokta izleme ve yük devretme davranışı, tüm trafik yönlendirme yöntemlerine uygulanır. Son nokta izleme, iç içe geçmiş profiller için farklı çalışır. İç içe profillerde, ana profil doğrudan child üzerinde sağlık kontrolü yapmaz. Bunun yerine, child profilinin bitiş noktalarının sağlığı, child profilinin genel sağlığını hesaplamak için kullanılır. Bu sağlık bilgisi iç içe geçmiş profil hiyerarşisine yayılır. Ana profil, trafiği child profiline yönlendirip yönlendirmeyeceğinizi belirlemek için bu toplu sağlığı kullanır.

Önceki örneğe dönersek, Batı Avrupa’daki üretim dağıtımının başarısız olduğunu varsayalım. Varsayılan olarak, ‘child’ profili tüm trafiği test dağıtımına yönlendirir. Test dağıtımı da başarısız olursa, ana profil, tüm child bitiş noktaları sağlıksız olduğu için child profilinin trafik almaması gerektiğini belirler. Ardından, ana profil trafiği diğer bölgelere dağıtır.

Bu düzenleme ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Veya, Batı Avrupa için tüm trafiğin sınırlı bir alt küme trafiği yerine test dağıtımına gireceğinden endişe duyabilirsiniz. Test dağıtımının sağlığına bakılmaksızın, Batı Avrupa’daki üretim dağıtımının başarısız olduğu diğer bölgelere geçmek istemezsiniz. Bu yük devretmeyi etkinleştirmek için, alt profili üst profilde bitiş noktası olarak yapılandırırken ‘MinChildEndpoints’ parametresini belirleyebilirsiniz. Parametre, alt profildeki minimum mevcut uç nokta sayısını belirler. Varsayılan değer: ‘1’. Bu senaryoda, MinChildEndpoints değerini 2 olarak ayarlayın. Bu eşiğin altında ana profil, tüm alt profilin kullanılamaz olduğunu düşünür ve trafiği diğer bitiş noktalarına yönlendirir.

3. ‘Performans’ trafik yönlendirmesinde öncelikli yük devretme bölgeleri

‘Performans’ trafik yönlendirme yönteminin varsayılan davranışı, farklı coğrafi konumlarda uç noktalarınız olduğunda, son kullanıcıları en düşük ağ gecikmesi açısından “en yakın” uç noktaya yönlendirmektir. Ancak, Batı Avrupa trafik yük devretmesini Batı ABD’ye tercih ettiğinizi ve yalnızca her iki uç noktanın da bulunmadığı durumlarda diğer bölgelere doğrudan trafik gönderdiğinizi varsayalım. Bu çözümü, ‘Öncelikli’ trafik yönlendirme yöntemiyle bir alt profil kullanarak oluşturabilirsiniz.

Batı Avrupa uç noktası Batı ABD uç noktasından daha yüksek önceliğe sahip olduğundan, her iki uç nokta çevrimiçi olduğunda tüm trafik Batı Avrupa uç noktasına gönderilir. Batı Avrupa başarısız olursa, trafiği Batı ABD’ye yönlendirilir. İç içe geçmiş profille, trafik yalnızca hem Batı Avrupa hem de Batı ABD başarısız olduğunda Doğu Asya’ya yönlendirilir. Bu deseni tüm bölgeler için tekrarlayabilirsiniz. Ana profildeki üç uç noktanın her birini öncelikli bir yerine çalışma sırası sağlayan üç alt profille değiştirebilirsiniz.

4. Aynı bölgedeki birden fazla bitiş noktası arasındaki ‘Performans’ trafiğini yönlendirmeyi denetleme

‘Performans’ trafik yönlendirme yönteminin, belirli bir bölgede birden fazla son noktaya sahip bir profilde kullanıldığını varsayalım. Varsayılan olarak, o bölgeye yönelik trafik, o bölgedeki mevcut tüm bitiş noktalarına eşit olarak dağıtılır.

Batı Avrupa’da birden çok bitiş noktası eklemek yerine, bu bitiş noktaları ayrı bir alt profile eklenmiştir. Child profili, Parent Batı Avrupa’daki tek son nokta olarak eklenir. Alt profildeki ayarlar, o bölgedeki öncelik esaslı veya ağırlıklı trafik yönlendirmesini sağlayarak Batı Avrupa ile trafik dağılımını kontrol edebilir.

5. Bitiş noktası izleme ayarları

Trafiği şirket içi eski bir web sitesinden Azure’da barındırılan yeni bir Cloud tabanlı sürüme sorunsuz bir şekilde geçirmek için Trafik Yöneticisi’ni kullandığınızı varsayalım. Eski site için, site sağlığını izlemek için ana sayfa URI’sini kullanmak istiyorsunuz. Ancak, yeni Cloud tabanlı sürüm için, ek denetimler içeren özel bir izleme sayfası (path ‘/monitor.aspx’) uyguluyorsunuz.

Trafik Yöneticisi profilindeki izleme ayarları, tek bir profildeki tüm bitiş noktalarına uygulanır. İç içe profillerle, farklı izleme ayarları tanımlamak için site başına farklı bir alt profil kullanırsınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.