Azure Sanal Makineler için Static Internal IP Adres (DIP) Yapılandırması

Azure sanal networkler içerisinde oluşturacağınız VM’ler için iç IP adresleri otomatik olarak atanacaktır. Ancak bazı durumlarda Static internal IP Adreslere ihtiyaç bulunmaktadır. Örneğin VM’ler DNS yada domain controller olarak kullanılacaksa.

Bu tarz durumlarda Static IP adresler için aşağıdaki powershell komutlarını kullanabilirsiniz.

Static IP Adres kontrolü için:

Test-AzureStaticVNetIP –VNetName TestVNet –IPAddress 192.168.4.7

VM oluşturuken static internal IP adres atanması:

New-AzureVMConfig -Name $vmname -ImageName $img –InstanceSize Small | Set-AzureSubnet –SubnetNames $sub | Set-AzureStaticVNetIP -IPAddress 192.168.4.7 | New-AzureVM –ServiceName $vmsvc1 –AffinityGroup "NorthEuropeAG";

 

Daha önceden oluşturulan VM’e static internal IP adres atanması:

Get-AzureVM -ServiceName StaticDemo -Name VM2 | Set-AzureStaticVNetIP -IPAddress 192.168.4.7 | Update-AzureVM

 

VM üzerinden static internal IP adresin silinmesi:

$Get-AzureVM -ServiceName StaticDemo -Name VM2 | Remove-AzureStaticVNetIP | Update-AzureVM


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.