Azure PowerShell ile Virtual Machine Scale Set Oluşturma ve Yönetme

Virtual Machine Scale Set, aynı, otomatik ölçeklendirme sanal makinelerini dağıtmanıza ve yönetmenize olanak sağlar. Bu makalede Azure PowerShell ile Virtual Machine Scale Set oluşturma ve yönetme örneği yapacağız.

 • Bir kaynak grubu oluşturma: Aşağıdaki PS ile, NorthEurope bölgesinde OnderResourceGroup adlı bir kaynak grubu oluşturabilirsiniz.
New-AzureRmResourceGroup -ResourceGroupName "OnderResourceGroup" -Location "NorthEurope"
 • Scale Set Oluşturma:

Öncelikle, Get-Credential ile VM örnekleri için bir yönetici kullanıcı adı ve şifresi ayarlayın:

$cred = Get-Credential

Şimdi New-AzureRmVmss ile Virtual Machine Scale Set oluşturun. Trafiği bireysel VM örneklerine dağıtmak için bir yük dengeleyici de yaratılır. Yük dengeleyici, trafiği TCP bağlantı noktası 80’e dağıtmanın yanı sıra, 3389 numaralı TCP bağlantı noktasında uzak masaüstü trafiğine ve 5985 numaralı TCP bağlantı noktasında PowerShell uzaktan erişimine izin veren kuralları içerir:

New-AzureRmVmss `
 -ResourceGroupName "OnderResourceGroup" `
 -VMScaleSetName "OnderScaleSet" `
 -Location "NorthEurope" `
 -VirtualNetworkName "OnderVnet" `
 -SubnetName "OnderSubnet" `
 -PublicIpAddressName "OnderPublicIPAddress" `
 -LoadBalancerName "OnderLoadBalancer" `
 -Credential $cred

Bir ölçek kümesindeki VM örneklerinin listesini görüntülemek için, Get-AzureRmVmssVMyi aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:

Get-AzureRmVmssVM -ResourceGroupName "OnderResourceGroup" -VMScaleSetName "OnderScaleSet"

Aşağıdaki örnek çıktı, ölçek kümesinde iki VM örneği gösterir:

Belirli bir VM örneği hakkında ek bilgi görüntülemek için, Get-AzureRmVmssVM ‘ye -InstanceId parametresini ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek VM örneği 2 hakkındaki bilgileri görüntüler:

Virtual Machine Scale Set için Windows Server 2016 DataCenter image’ı varsayılan VM image’ıdır.

Get-AzureRMVMImageSku uygulamasının çıktısına göre farklı bir VM image belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnek, MicrosoftWindowsServer’ın VM görüntüsünü belirtmek için -ImageName parametresiyle ayarlanan bir ölçek oluşturur:

New-AzureRmVmss`
 -ResourceGroupName "OnderResourceGroup2" `
 -Location "NorthEurope" `
 -VMScaleSetName "OnderScaleSet2" `
 -VirtualNetworkName "OnderVnet2" `
 -SubnetName "OnderSubnet2" `
 -PublicIpAddressName "OnderPublicIPAddress2" `
 -LoadBalancerName "OnderLoadBalancer2" `
 -UpgradePolicyMode "Automatic" `
 -ImageName "MicrosoftWindowsServer:WindowsServer:2016-Datacenter-with-Containers:latest" `
 -Credential $cred

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.