AZURE CLOUD SERVİSLER İÇİN REVERSE DNS

Azure cloud servislerinin reverse DNS kayıtlarını destekledikleri geçen günlerde duyuruldu. Bu destek tüm PaaS ve IaaS bulut servislerinde kullanılabilmektedir. Ayrıca var olan Cloud Servisler içinde geriye dönük uyumluluk söz konusu ve hiçbir artı ücret ödemeye gerek yok. Service Management, API ve PowerShell üzerinden de desteklenmektedir.

Reverse DNS Kayıtları Nedir?

Reverse DNS kayıtları zayıf kimlik doğrulaması kullananlar için çeşitli durumlarda kullanılabilmektedir. Örneğin reverse DNS kayıtları yaygın olarak gönderilen e-postanın gerçek kullanıcısından gelip gelmediğini belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Her e-posta çıkış yaptığı sunucunun IP’sini de beraberinde gönderdiği için IP’nin karşısına IP’yi satın alan ISP tarafından yazılması gereken alan adıdır. Reverse DNS (Ters Alan Adı Kaydı) birçok e-posta sunucusu tarafından istenen ve olması beklenen bir kayıttır.

Reverse DNS kayıtları ya da PTR kayıtları IP adreslerini isimlere çözümlemektedir. Örneğin ileri doğru çözümleme yapan host kayıtları www.onderdeger.com adresini ip adresini çözümlerken, reverse kayıtlar IP adresini www.onderdeger.com adresine çözümler.

Azure üzerinde oluşturduğunuz FQDN isimlerine (onderdeger.cloudapp.net) ya da kendi sahip olduğunuz ve Azure üzerinde kullandığınız FQDN isimlerine (onderdeger.com) Reverse DNS kullanabilirsiniz.

Var Olan Cloud Servislere Reverse DNS Eklemek

“Set-AzureService” cmdlet’ini kullanarak var olan Cloud Servislerinize reverse DNS ekleyebilirsiniz

PS C:\> Set-AzureServiceServiceName “contosoapp1” –Description “App1 with Reverse DNS” –ReverseDnsFqdn “onderapp1.cloudapp.net.”

 

Reverse DNS Kaydı İle Birlikte Cloud Service Oluşturmak

PS C:\> New-AzureServiceServiceName “onderapp1” –Location “West US” –Description “App1 with Reverse DNS” –ReverseDnsFqdn “onderapp1.cloudapp.net.”

Var Olan Cloud Servisten Reverse DNS Kaydı Görüntüleme

PS C:\> Get-AzureService “onderapp1”

Var Olan Cloud Servisten Reverse DNS Kaydı Silme

PS C:\> Set-AzureServiceServiceName “onderapp1” –Description “App1 with Reverse DNS” –ReverseDnsFqdn “”

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.