Azure Bicep Şablonlarına Giriş – Basit Bir Kaynak Dağıtımı

Bir Bicep şablonunun kaynak bölümü, Azure’da hangi kaynakları sağlamak istediğinizi ayrıntılandırmak için kullanılır. Bildirimseldir, yani yalnızca ne istediğinizi ‘beyan etmeniz’ gerekir. Azure’a nasıl dağıtılacağını söylemeniz gerekmez. Azure bununla ilgilenecek. Bildirimsel olduğu için, kaynaklar arasında bağımlılık olmaması koşuluyla, Bicep şablonundaki kaynakların belirtilen sırası önemli değildir. Örneğin, bu, kaynak 1’in bir Sanal Ağ ve kaynak 2’nin bir Depolama Hesabı olması durumunda, bunların herhangi bir sırayla dağıtılabileceği anlamına gelir. Ancak, bir kaynağın diğerinden önce oluşturulması için gereksinimler varsa (yani bir bağımlılık), o zaman oluşturma sırası önemlidir.

Bu örnekte, Bicep şablonunuza Azure’a bir Depolama Hesabı dağıtacak bir Depolama Hesabı kaynağı ekleyeceksiniz. Amacınız, kaynakların bir Bicep şablonuna nasıl eklendiğini anlamaktır, bu nedenle yalnızca bir kaynağı konuşlandıracaksınız.

Not: Bu bir giriş olduğundan, bu örnek adımı için alan değerlerini kaynak bölümüne kodlayacaksınız. En iyi uygulama olarak, değerleri tutmak ve şablon boyunca bunlara başvurmak için genellikle parametreleri ve değişkenleri kullanırsınız.

  • Kodumuzu hazırlamak için benim gibi Visual Studio Code’u kullanabilirsiniz. Burada dikkat emeniz gereken ilgili eklentilerin VSCode’e yüklenmiş olmasıdır. (Bicep, Powershell, Azure vs.)
  • File bölümünden yeni bir dosya açın:
  • Dosyayı storageAccount.bicep olarak adlandırın:
  • .bicep uzantısı size bunun Bicep dilinde yazılmış bir dağıtım şablonu olduğunu söyler. Herhangi bir Bicep sözdizimi vurgulamasının gerçekleşmesi için dosya uzantısının .bicep olması gerekir.
  • Aşağıdaki kodu storageAccount.bicep şablonunuza kopyalayın

resource storageaccount 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2021-02-01' = {
 name: 'Storage hesabi adi'
 location: 'Konum'
 kind: 'Storage hesabı tipi'
 sku: {
   name: 'SKU adi'
 }
}

Bu kod bloğu, temel bir depolama hesabı oluşturmak için ihtiyaç duyduğunuz her şeyi içerir. Depolama hesabı adı, konum, tür ve SKU adı için alan değerlerini değiştirmeniz gerekecektir.

Örneğin:

name: ‘msazureturkeystr01’

location: ‘northeurope’

kind: ‘StorageV2’

sku: ‘Standard_LRS’

  • Artık bicep dosyasını kaydedebilirsiniz. Ardından VSCode içerisinde Terminali açın. Dağıtım komutunun yardım bölümünü listelemek için aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz:
az deployment group --help
  • Output, bir şablon dağıtımında gerçekleştirebileceğiniz birkaç komutu görüntüler: cancelcreatedeleteexportlistshowvalidatewait, ve what-if .

Aşağıdaki komutu kullanarak Bicep şablonunu dağıtabilirsiniz:

az deployment group create --resource-group $resourceGroupName --name $deploymentName --template-file $templateFile

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.