Azure Application Gateway – Terraform

Azure Application Gateway’i Terraform ile dağıtabileceğiniz örnek kod aşağıdaki gibidir:

resource "azurerm_resource_group" "msazureturkey" {
 name   = "msazureturkey-resources"
 location = "North Europe"
}

resource "azurerm_virtual_network" "msazureturkey" {
 name        = "example-network"
 resource_group_name = azurerm_resource_group.msazureturkey.name
 location      = azurerm_resource_group.msazureturkey.location
 address_space    = ["10.254.0.0/16"]
}

resource "azurerm_subnet" "frontend" {
 name         = "frontend"
 resource_group_name = azurerm_resource_group.msazureturkey.name
 virtual_network_name = azurerm_virtual_network.msazureturkey.name
 address_prefixes   = ["10.254.0.0/24"]
}

resource "azurerm_subnet" "backend" {
 name         = "backend"
 resource_group_name = azurerm_resource_group.msazureturkey.name
 virtual_network_name = azurerm_virtual_network.msazureturkey.name
 address_prefixes   = ["10.254.2.0/24"]
}

resource "azurerm_public_ip" "msazureturkey" {
 name        = "msazureturkey-pip"
 resource_group_name = azurerm_resource_group.msazureturkey.name
 location      = azurerm_resource_group.msazureturkey.location
 allocation_method  = "Dynamic"
}

# bu değişkenler yeniden kullanıldığından - bir yerel blok bunu daha sürdürülebilir hale getirir
locals {
 backend_address_pool_name   = "${azurerm_virtual_network.example.name}-beap"
 frontend_port_name       = "${azurerm_virtual_network.example.name}-feport"
 frontend_ip_configuration_name = "${azurerm_virtual_network.example.name}-feip"
 http_setting_name       = "${azurerm_virtual_network.example.name}-be-htst"
 listener_name         = "${azurerm_virtual_network.example.name}-httplstn"
 request_routing_rule_name   = "${azurerm_virtual_network.example.name}-rqrt"
 redirect_configuration_name  = "${azurerm_virtual_network.example.name}-rdrcfg"
}

resource "azurerm_application_gateway" "network" {
 name        = "msazureturkey-appgateway"
 resource_group_name = azurerm_resource_group.msazureturkey.name
 location      = azurerm_resource_group.msazureturkey.location

 sku {
  name   = "Standard_Small"
  tier   = "Standard"
  capacity = 2
 }

 gateway_ip_configuration {
  name   = "my-gateway-ip-configuration"
  subnet_id = azurerm_subnet.frontend.id
 }

 frontend_port {
  name = local.frontend_port_name
  port = 80
 }

 frontend_ip_configuration {
  name         = local.frontend_ip_configuration_name
  public_ip_address_id = azurerm_public_ip.msazureturkey.id
 }

 backend_address_pool {
  name = local.backend_address_pool_name
 }

 backend_http_settings {
  name         = local.http_setting_name
  cookie_based_affinity = "Disabled"
  path         = "/path1/"
  port         = 80
  protocol       = "Http"
  request_timeout    = 60
 }

 http_listener {
  name              = local.listener_name
  frontend_ip_configuration_name = local.frontend_ip_configuration_name
  frontend_port_name       = local.frontend_port_name
  protocol            = "Http"
 }

 request_routing_rule {
  name            = local.request_routing_rule_name
  rule_type         = "Basic"
  http_listener_name     = local.listener_name
  backend_address_pool_name = local.backend_address_pool_name
  backend_http_settings_name = local.http_setting_name
 }
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.