Azure Altyapıları Sağlamak İçin Terraform Kurulumu

Terraform, basit bir şablonlama dili kullanarak bulut altyapısını tanımlamanın, önizlemenin ve dağıtmanın kolay bir yolunu sunar. Bu makalede, Terraform’u kullanmak için gerekli adımlar açıklanacaktır.

Azure Cloud Shell, bu makaledeki adımları uygulamak için kullanabileceğiniz ücretsiz, etkileşimli bir shell’dir. Ayrıca lokal makineniz için terraform’u nasıl kurabileceğinizden de bahsedeceğim.

Terraform’un Windows versiyonunu bilgisayarınıza https://www.terraform.io/downloads.html adresinden indirebilirsiniz. İndirme, ayrıca genel bir yol tanımlamanız gereken tek bir çalıştırılabilir dosya içermektedir. İndirdiğiniz zip dosyasını c:\terraform klasörü oluşturarak içerisine açın. Ardından komut satırını administrator ile çalıştırarak set PATH=%PATH%;C:\terraform komutunu çalıştırın. Ardından komut satırında Terraform yazdığınızda kullanılabilir komutları göreceksiniz.

Aynı şekilde editor olarak Visual Studio Code’u kullanıyorsanız, Terraform bileşenini ekleyebilirsiniz.

Kurulumlar tamamlandıktan sonra Terraform’un Azure’a kaynaklarını sağlamasını sağlamak için bir Azure AD service provider oluşturulası gerekmektedir. Service Provier Azure aboneliğinize kaynak sağlamak için Terraform komut dosyalarınızı verir.

Az ad sp create-for-rbac kullanarak ve kapsamı aboneliğiniz için aşağıdaki gibi ayarlama yapabilirsiniz.

az ad sp create-for-rbac –role=”Contributor” –scopes=”/subscriptions/${SUBSCRIPTION_ID}”

appId , password, sp_name ve tenant gibi bilgiler döndürülecektir. Bu bilgileri not edin. Aşağıdaki komutları kullanarak bir resource group oluşturabilirsiniz. Test.tf isimli bir dosya oluşturun ve aşağıdaki komutları dosyaya kopyalayın.

provider "azurerm" {
  subscription_id = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
  client_id    = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
  client_secret  = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
  tenant_id    = "xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx"
}
resource "azurerm_resource_group" "myterraformgroup" {
  name   = "OnderResourceGroup"
  location = "northeurope"

  tags {
    environment = "Terraform Demo"
  }
}

Dosyayı kaydedin ve sonra Terraform dağıtımını başlatabilirsiniz.Aşağıdaki adım, bir Azure kaynak grubu oluşturmak için gereken Azure modüllerini indirir.

terraform init

Aşağıdaki gibi bir çıktı göreceksiniz.

Terraform betiği ile tamamlanacak işlemleri terraform planı ile önizleyebilirsiniz. Kaynak grubu oluşturmaya hazır olduğunuzda Terraform planınızı aşağıdaki gibi uygulayın:

terraform apply

Aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaştığınızda Terraform, Azure ortamınız için başarılı bir şekilde yapılandırılmış ve Azure kaynak grubunuz oluşturulmuş olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.