5 Büyük Bulut IAAS Sağlayıcısının Karşılaştırmalı Analizi

 

IaaS sektöründeki standardizasyon eksikliği nedeniyle, sağlayıcılar VM kaynağı ayırmalarını açıklamak için özgür bir biçimde eşsiz terminoloji kullanmaktadır. Bir ECU’yu bir HPCCU’yla, bir vCPU’yla nasıl karşılaştırırsınız? Bu rapor dünyanın en büyük 5 IaaS sağlayıcısının performansını ve fiyatlandırmasını 5 günlük bir dönem içinde incelemekte ve pazardaki standardizasyon sorununu ele alarak bir bulut sağlayıcısının fiyat-performans değerini net bir şekilde belirlemek için bir işlem sağlamaktadır.

Karmaşık Pazar

Pazar IaaS sağlayıcılarına doymaya başladıkça, doğru sağlayıcıyı seçme konusunda karar vermenin karmaşıklığı da ortaya çıkmaktadır. Cloud Spectator, performans etkinliğini maksimize etmek ve maliyetleri en aza indirmek için iş alanlarına seçim sürecinde rehberlik etmek üzere dünyanın en bilinen 20’den fazla bulut sağlayıcısının IaaS performanslarını izlemektedir.

Bu rapor günümüzde pazarda yer alan en büyük 5 bulut sağlayıcısının performansını vurgulamakta ve analiz etmektedir. Bunlar; Amazon EC2, Rackspace OpenStack Cloud, HP Cloud, SoftLayer CloudLayer Compute ve Windows Azure’dür. 5 günlük deneyin sonuçları sağlayıcılar arasındaki performans farklarını açıkça göstermektedir, örneğin ortalama olarak en yüksek performansa sahip sağlayıcı olan Windows Azure, en düşük performansa sahip olan sağlayıcı Amazon EC2’den 3 kat daha iyi puana sahiptir.

Birden fazla seçenek arasındaki bir veya daha fazla bulut sağlayıcısını seçmek kolay değildir. Sağlayıcılar kaynakları farklı şekilde tahsis eder ve karşılar, bu da kullanıcıların karşılaştırma yapmaları için daha az bilgiye ve daha fazla kafa karışıklığına neden olur. 2011’den bu yana, IaaS sektörü, Amazon EC2, HP Cloud ve Windows Azure gibi müşterileri düşük maliyet iddiasıyla etkilemek isteyen en büyük rakipler arasında bir fiyatlandırma savaşına tanık olmaktadır. Bu belge, bu düşüncelerin en iyi sonuçları getirmediğini ve bir sağlayıcının diğer özelliklerinin yanında performansını da içeren daha detaylı bir yol haritasının gerektiğini ortaya koymaktadır.

MALİYET     PERFORMANS    DEĞER

Tekli karşılaştırmalar IT satınalma kararlarını değerlendirmek için tek başlarına kullanılmamalıdır; bu sorunun farkında olarak bu belgeyi bir sağlayıcı seçimi yaparken daha ileri bir araştırmanın başlangıç noktası olarak önermekteyiz. Mümkün olan en geniş kitleye hitap etmek için, pazarda en çok bilinen IaaS sağlayıcılarından 5’ini seçtik ve onları IT dünyasında yaygın olarak bilinen ve kullanılan açık kaynak karşılaştırma uygulaması olan Unixbench testinde gösterdik.

 

Metodoloji

Zaman Aralığı

Testler 25 Mayıs ile 29 Mayıs 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Testler günde 3 defa uygulanmış ve her günün en yüksek ve en düşük puanları kaydedilmiş ve kronolojik sırada grafiğe dökülmüştür.

Sunucu Boyutları

Çeşitli büyük ve küçük bulut sağlayıcılarına baktığımızda, bulut sunucuları için en yaygın boyutlardan birinin 4GB2lık bir konfigürasyon olduğunu gördük; bu nedenle, en geniş okuyucu kitlesine hitap etmek amacıyla, her bir sağlayıcının sunduklarını Olabildiğince 4GB’lık konfigürasyona eşleştirdik.

 

Amazon EC2

Rackspace Cloud

Windows Azure

SoftLayer

HP Cloud

M1. Orta

2 ECU (1 vCPU)

3.75GB RAM

410 GB Disk

Ubuntu 12.04

4GB Sunuyor

2 vCPU

4GB RAM

160GB Disk

Ubuntu 12.04

Orta

2 vCPU

3.5GB RAM

135GB Disk

Ubuntu 12.04

BYO Cloud Server

2 vCPU

4GB RAM

100GB Disk

Ubuntu 12.04

Orta

4 HPCU

4GB RAM

120GB Disk

Ubuntu 12.04

 

Karşılaştırmalar

Çoklu CPU sistemlerini kullanabilen Unixbench’in en güncel versiyonunu (5.1.3, Ocak 2011’de sürülen) kullanmaktayız. Testin amacı, test sonunda bir puan vererek bir Unix-benzeri sistemin performansını ölçmektir; dolayısıyla, sanallaştırılmış alt yapının üzerinde çalışan Linux işletim sistemlerinin performanslarını ölçmek için onu kullandık. Unixbench, bir sunucunun ne kadar yük kaldırabileceği ve bunu ne kadar etkili bir şekilde yapabileceğini test etmek için sunucuya yüklenmeyi amaçlayan bir dizi ayrı testin gerçekleştirilmesi ile puan hesabı yapar.

Bir film değerlendirmesi gibi, Unixbench puanı 10 yıldız üzerinden genel puanlama iken, ayrı testler ise senaryo, akış, karakterler gibi belirli konularda testlere benzemektedir. Linux makinelerini karşılaştırmak için dünya genelinde kullanılan bir ölçüm aracı olan Unixbench, performans değerlendirmesi bakımından bir standart olarak görülmektedir. Daha fazla bilgi ve Unixbench’in en son sürümünü indirmek ve çalıştırmak için bkz: https://code.google.com/p/byte-unixbench/.

Bilgi

Sağlayıcılardan kolayca elde edilemeyen iki önemli bilgi toplamaktayız:

  • Performans: sunucunun Unixbench’te ne kadar iyi puan aldığı ve puanların ne kadar tutarlı olduğu. Testleri 5 günlük bir süreçte devamlı olarak uygulayarak, kaynakların paylaşıldığı ve sunucu performansının her zaman garanti edilmediği ortak bulut çevrelerindeki yaygın bir şikayet olan performans değişikliği hakkında bilgi toplayabilmekteyiz.
  • Fiyat-Performans: performans puanları verildikten sonra, bir kullanıcının harcadığı paranın karşılığında ne kadar performans bekleyebileceğini anlamak için maliyeti, başka bir deyişle değeri, hesaba katmaktayız. CloudSpecs Puanı adı verilen ilişkisel bir sisteme sahip 100 puanlık bir ölçekte normalize ederek, her bir IaaS sağlayıcısının 100 puan alan en yüksek değer sağlayıcısına kıyasla ne kadar değer kattığını görebilmekteyiz. Bu yolla, sadece para miktarına göre en fazla taahhüdü hangi sağlayıcının verdiğini değil, aynı zamanda rakiplerine kıyasla ne kadar fazla değer sağladıklarını da görebilmekteyiz.

 

Sonuçlar: Sadece Performans:

Unixbench testinin 5 günlük bir dönemdeki sonuçları aşağıdadır. Göze çarpan bir fark, sağlayıcıları 300-600 (Amazon EC2 ve Rackspace) ve 1100-1500 (SoftLayer, HP Cloud ve Windows Azure) puan aralıklarında ayırmaktadır.

Paket Servis

Ortalamada, test döneminde en yüksek performansa sahip olan sağlayıcı Windows Azure iken, en düşük performansa sahip sağlayıcı Amazon EC2 olmuştur. Performans farkı: Ortalamada Windows Azure, Amazon EC2’ye göre üç kat daha fazla puan almaktadır.

Belirli bir süre içinde kesintisiz testler uygulayarak, performans değişkenliğinin anlık görüntüsünü de yakalayabilmekteyiz. Değişkenlik katsayısı (CV) yüzde olarak ifade edilen bir değer olup, ortalamada ne kadar değişkenliğin olduğunu gösterir; yüzde ne kadar yüksek olursa, değişkenlik o kadar etkili olur, bu da performansta daha az sabitliği gösterir.

En değişken sağlayıcılar Rackspace ve Amazon EC2 olarak belirlenmiştir. 26 Mayıs zaman çerçevesinde, her ikisi de ortalamalarının ötesinde puanlar almıştır. Rackspace aşağı düşerken, Amazon EC2 yukarı çıkmıştır. Test süresi boyunca Amazon EC2 %4’lük, Rackspace %6’lık, HP Cloud %1’lik ve SoftLayer ile Windows Azure had %0’lık bir değişkenlik katsayına sahip olmuştur (tüm rakamlar en yakın tam sayıya yuvarlanmıştır).

Unixbench Sonuçları:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Mayıs     26 Mayıs     27 Mayıs     28 Mayıs     29 Mayıs

Sonuçlar: Maliyet Hesabı

Performans değerini anlamak için, her bir sağlayıcıdan saat başı maliyeti hesaplamaktayız. Birçok sağlayıcı uzun vadeli indirimler sunmakta, bu da fiyat-performans değerlerini artırmaktadır. Ayrıca; hizmetler, ek hizmetler, gibi kalitatif faktörler bu hesaplamaya dahil edilmez; başka bir deyişle bu safi bir fiyat-performans hesaplamasıdır.

Puan ve Maliyet

Her bir sağlayıcının test dönemi içindeki puanının ortalamasının alınması ile başlanır:

 

Ortalama Unixbench Puanı

Saat başı fiyat

Amazon EC2

381,8

Amazon EC2

$0,12

Rackspace Cloud

555,2

Rackspace Cloud

$0,24

HP Cloud

1338,3

HP Cloud

$0,14

SoftLayer

1138,2

SoftLayer

$0,26

Windows Azure

1442,8

Windows Azure

$0,12

 

Fiyat-Performans

Her bir puanı alarak ve fiyata bölerek, her bir sağlayıcı için göreceli fiyat-performans puanını hesaplayabiliriz. Maliyete göre düzenlenmiş Unixbench puanları listesi aşağıda olup, değere yönelik bir bakış açısı vermektedir (Puan ne kadar yüksekse, o kadar iyidir):


25 Mayıs     26 Mayıs     27 Mayıs    28 Mayıs     29 Mayıs

 

Bu senaryoya göre, Amazon EC2, Rackspace ve SoftLayer yer değiştirmektedir; en pahalı oyuncu olan SoftLayer aşağı inerek Amazon EC2 ve Rackspace’e yaklaşmaktadır. Rackspace, maliyeti nedeniyle, Amazon EC2’nin altına düşmektedir. Bu senaryodaki en yüksek değer sağlayıcı olan Windows Azure, 5 günlük test süresi boyunca en düşük değer sağlayıcısı olan Rackspace’e göre 5 kat daha fazla değer sağlamaktadır.

 

CloudSpecs Puanı

CloudSpecs Puanı önceki sayfada belirlenen fiyat-performans değerlerinin daha da normalize edilmesi olup, en iyi sağlayıcının diğer sağlayıcılara kıyasla kullanıcılarına ne kadar değer sağladığının kolayca anlaşılması için kullanılır. En yüksek değer sağlayıcı 100 puan alırken, diğer sağlayıcılar da buna göre sabitlenir.

5 günlük sürenin ardından, Windows Azure performans ve fiyat-performansta en yüksek puanı almıştır. Fiyat-performansta, aldığı 12023 puanın ortalaması alınmıştır. Sırasıyla, HP Cloud 9559; SoftLayer 4378; Amazon EC2 3182 ve Rackspace 2313 puan üzerinden ortalama alarak derecelendirilmiştir. 100 puan ile en yüksek olana (Windows Azure) göre her bir sağlayıcının puanları normalize edildiğinde; HP Cloud 80; SoftLayer 36; Amazon EC2 26 ve Rackspace 19 puan almıştır.

 

CloudSpecs Puanı

Amazon EC2

26

Rackspace Cloud

19

HP Cloud

80

SoftLayer

36

Windows Azure

100

Her bir sayı bir oran olduğundan, değer bakımından Windows Azure:Rackspace’i 100:19 veya 5:1 olarak okuyabiliriz. Benzer şekilde Windows Azure:Amazon EC2 4:1 iken HP Cloud:SoftLayer 2:1’dir. Oranların tam listesini görmek için, aşağıdaki tabloyu inceleyin:

(Oranlar X:Y şeklindedir)

 

X

Y

Sağlayıcılar

Amazon EC2

Rackspace

Windows Azure

SoftLayer

HP Cloud

Amazon EC2

1 : 1

1 : 1,4

3,8 : 1

1,4 : 1

3,1 : 1

Rackspace

1,4 : 1

1 : 1

5,3 : 1

1,9 : 1

4,2 : 1

Windows Azure

1 : 3,8

1 : 5,3

1 : 1

1 : 2,8

1 : 1,25

SoftLayer

1 : 1,4

1 : 1,9

2,8 : 1

1 : 1

2,2 : 1

HP Cloud

1 : 3,1

1 : 4,2

1,25 : 1

2,2 : 1

1 : 1

En farklı oran (yukarıdaki tabloda kırmızı ile belirtilmiştir) Rackspace Cloud ile Windows Azure arasındaki 5,3:1’dir. Rackspace Cloud’un düşük performans sonuçları ile birleştirilen yüksek maliyeti, bu Unixbench deneyindeki en düşük fiyat-performans oranına sahip sağlayıcı olmasına yol açmıştır. Yüksek performansı ve Amazon EC2 ile rekabet eden maliyeti ile Windows Azure, bu çalışmadaki en yüksek puanı elde etmiştir.

Windows Azure’e yakın bir konumda ikinci olan HP Cloud ise Azure’e kıyasla 1,25:1’lik bir fiyat-performans oranı elde etmiştir. Windows Azure ve Amazon EC2’den biraz daha pahalı olarak, daha yüksek olan maliyetini çalışma süresi boyunca elde ettiği yüksek Unixbench puanları ile telafi etmiştir.

İleri Araştırma

Unixbench bize IaaS pazarında görünen performans farklılıklarına bir bakış sağlarken, bu bakış açısı bir genel bakış olarak algılanmalı ve her bir bulut sunucuna yönelik ileri araştırma a) performans tıkanıklıklarını belirlemek ve b) buluttaki iş uygulamaları ve IT stratejileri ile ilgili performans ölçümleri toplamak için gerçekleştirilmelidir.

Bir veritabanı işletiyorsanız, örneğin, beklenen performansın benzerini oluşturmak için veritabanının herhangi bir varsayılan kıstas testleri ile gelip gelmediğini kontrol edin. MySQL, PostGRES ve MongoDB gibi birçok açık kaynak veritabanı çok fazla çaba sarfetmeden çalıştırılabilen karşılaştırma programları ile birlikte gelir.

Bir donanımın test edilmesi aşamasında ise, Linux işletim sistemleri için çeşitli açık kaynak testleri mevcuttur. Phoronix Karşılaştırma Test Paketi (www.phoronix-test-suite.com) CPU, RAM ve disk performansını ölçebilen birçok testi barındırır ve karşılaştırmak üzere çevrimiçi yayınlanan birçok sonuca sahip yaygın olarak kullanılan karşılaştırma testidir. Mongoperf’in varsayılan karşılaştırma testi de kuvvetli bir IO kontrolörüdür ve MongoDB’nin performansını öngörebilir. Ancak, bir süre boyunca test yaparken, açık bulut ortamlarının ayrıca gürültülü komşular ve aşırı provizyondan kaynaklı performans kesintileri olabileceği unutulmamalıdır.

Buluttaki ölçeklendirilebilir uygulamalar ve veri tabanlarında önemli bir bileşen olan dahili ağ da gözardı edilmemesi gereken bir engeldir. Üretilen iş ve gecikme süresi kontrolü ile, ağın verimliliğini doğru olarak belirleyebilir ve kullanıcılara yavaş bağlantı nedeniyle uygulama performansı kesintileri bekleyebileceklerini anlatabiliriz. Güvenilir bir üretilen iş testi Iperf’tir (iperf.sourceforge.net). Iperf’in, uygulamanız için kaynakları artırırken performans azaltmasını veya artışını belirlemek için tek iş parçacıklı veya çok iş parçacıklı seçeneklerle birlikte çalıştırılmasını önermekteyiz.

Gecikme süresi için ise bir Linux terminalinden verilecek bir ping komutu, ağın hızını ölçmek için basit ama etkili bir yöntemdir. Açık bulut ortamındaki diğer testlerde olduğu gibi, bir süre boyunca kesintisiz testler yapmak belirli bir noktada veya zamanda uygulamanızın performansını etkileyebilecek sunucu kesintileri olasılığını açıklar.

Acil kurtarma ve sistem yedeklemeleri için, bir geniş ağ (WAN) kuruluşlar için gerekli bir husustur. Ping ile ölçülebilen veri merkezi çalışma süresinin yanı sıra gecikme süresi ve üretilen iş (sırasıyla ping ve Ipef ile ölçülebilir) işletmenin IT acil kurtarma veya kopyalama işlemiyle ilgili olarak WAN kalitesini ölçebilir

 

Sonuç

Amazon EC2 saatte 0,12$ ile diğer 4 sağlayıcı arasında en düşük fiyat avantajına sahip olsa da (Windows Azure’e bağlıdır), en düşük maliyet her zaman maksimum performansı arayan bir müşteri için en iyi değer anlamına gelmemektedir. Ayrıca, Amazon EC2 maliyeti nedeniyle en düşük performansa sahip olsa da, fiyat-performans değeri ölçümünde ve CloudSpecs puanında en düşük puanı almamıştır; aslında, Unixbench testlerinde Rackspace Amazon EC2’den 1,5 kat daha iyi performans gösterirken, yüksek fiyatı onu CloudSpecs puanında Amazon EC2’nin altına düşürmüştür.

Unixbench sadece bir testtir ve bu belgede sağlayıcılar arasındaki performans değişkenliğini belirtmek için bir örnek olarak kullanılmıştır. CPU, disk, RAM, dahili ağ, harici ağ ve uygulama performansını ölçen daha çeşitli testler ortak ve özel bulutlar için bilinçli IT satın alımlarına rehberlik etmek için özel deneyler yapmak için kullanılabilir.

Bu belgeyi yayınlama amacımız, ortak bulutlar konusunda sektörün kaygılarını bilmemizdir. Dünyanın en büyük 20 IaaS sağlayıcısının CPU, RAM, disk ve ağ performanslarını 365 gün boyunca, günde 3 defa ölçen 20 adet karşılaştırma testi yürütmekte ve performans değişiklerini ilk elden izlemekteyiz. Bu testleri güvenilirlikleri, faydaları ve uygulanabilirliklerine göre seçmekteyiz.

Bir sunucunun performansı kontrolünüz dışındaki bir sorun haline geldiğinde, sadece para ve müşteri kaybetmekle kalmaz aynı zamanda sorunu çözmek için zaman ve enerji de kaybedersiniz. Bu konuları proaktif anlamda ele alarak, bulut performansı için bir standart yaratmaya çabalarız. Bu da bulut ortamı kullanan işletmelerde açıkça belirlenen beklentilere neden olur, böylece müşterilerinin memnuniyeti devam eder ve çalışanları bir buluta geçişin ardından verimli çalışmalarına devam edebilir.
 

1 Response

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.