Tagged: Windows Azure SSS

Amazon ve Windows Azure Infrastructure Service’leri Arasındaki Fark Nedir? Müşteriler Neden Windows Azure Infrastructure Service’i Seçmelidir? 0

Amazon ve Windows Azure Infrastructure Service’leri Arasındaki Fark Nedir? Müşteriler Neden Windows Azure Infrastructure Service’i Seçmelidir?

Amazon bulut servisi aslında sadece Iaas (Infrastructure as a service) platformudur. Windows Azure ise gelişmiş IaaS platformu ile PaaS (platform as a service) platformunu birlikte kullanmanıza imkan vermektedir. Birlikte Daha İyi : Müşteriler tanıdık...

Müşteri Verileri hangi koşullarda alt yüklenicilere açıklanır ve onlar bu verileri nasıl kullanır? 0

Müşteri Verileri hangi koşullarda alt yüklenicilere açıklanır ve onlar bu verileri nasıl kullanır?

Microsoft, kendi adına müşteri desteği sağlamak gibi sınırlı hizmetleri sağlamaları için başka kurumları görevlendirebilir. Microsoft Müşteri Verilerini alt yüklenicilere yalnızca kendilerini sağlamakla görevlendirdiğimiz hizmetleri sunabilmeleri için açıklar. Alt yüklenicilerin Müşteri Verilerini başka bir amaç...

Yasal makamlar veya başka bir üçüncü taraf Microsoft’tan benim Müşteri Verilerimi isterse, ne olur?  Microsoft Müşteri Verileri için mahkemeye çağrılırsa ne yapar? 0

Yasal makamlar veya başka bir üçüncü taraf Microsoft’tan benim Müşteri Verilerimi isterse, ne olur? Microsoft Müşteri Verileri için mahkemeye çağrılırsa ne yapar?

Microsoft, ister kendi yerlerinde isterse bir bulut hizmetinde depolanmış olsun, müşterilerinin kendi bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğine inanır. Dolayısıyla, bu yönde talimat vermeniz veya yasaların gerektirdiği durumlar haricinde Müşteri Verilerini bir üçüncü tarafa (emniyet teşkilatı,...