Azure OpenAI

Azure OpenAI Hizmeti, REST API’leri aracılığıyla OpenAI’nin GPT-4, GPT-4 Turbo with Vision, GPT-3.5-Turbo ve Embeddings model serisi gibi gelişmiş dil modellerine erişim sunar. Hizmet yakın zamanda en yeni GPT-4 ve GPT-3.5-Turbo modellerini yaygın olarak...