Büyük Dil Modelleri

Generative AI uygulamaları, doğal dil işleme (Natural Language Processing – NLP) ile ilgili görevleri yürütmek için tasarlanmış makine öğrenimi modellerinin ayrı bir alt kümesi olan Büyük Dil Modelleri (Large Language Models – LLM’ler) tarafından...