Azure Network – Hub & Spoke Topoloji

Bu mimaride, Azure’da bir hub-spoke bileşen topolojisinin nasıl uygulanacağını göstermeye çalışacağım. Hub, şirket içi ağınıza merkezi bir bağlantı noktası görevi gören Azure’daki bir sanal ağdır. Spoke elemanları, hub ile eşleşen sanal ağlardır ve iş...