Tagged: Azure OpenAI

0

Azure OpenAI

Azure OpenAI Hizmeti, REST API’leri aracılığıyla OpenAI’nin GPT-4, GPT-4 Turbo with Vision, GPT-3.5-Turbo ve Embeddings model serisi gibi gelişmiş dil modellerine erişim sunar. Hizmet yakın zamanda en yeni GPT-4 ve GPT-3.5-Turbo modellerini yaygın olarak...

0

Azure OpenAI Hizmetini Kullanarak Metin Oluşturmaya Başlama

Azure OpenAI ayrıca bilgi istemi girişleri ve oluşturulan çıkışlar üzerinde içerik denetimi gerçekleştirir. Zararlı içerik tespit edilirse istemler veya yanıtlar filtrelenebilir. GPT-4 playground’da ayrıca seçtiğiniz ayarlara göre önceden doldurulmuş Python ve curl kod örneklerini...