PowerShell ile bir IIS VM’i Oluşturma

Bu PowerShell komut dosyası, Windows Server 2016 çalıştıran bir Azure Sanal Makinesi oluşturur ve IIS’i yüklemek için Azure Sanal Makine Özel Komut Dosyası Uzantısını kullanır. Komut dosyasını çalıştırdıktan sonra, sanal makinenin genel IP adresindeki...