Azure AD Yönetici Rolleri

Azure Active Directory’yi (Azure AD) kullanarak, daha az ayrıcalıklı rollerde kimlik görevlerini yönetmek için sınırlı yöneticiler atayabilirsiniz. Yöneticiler, kullanıcı ekleme veya değiştirme, yönetici rolleri atama, kullanıcı parolalarını sıfırlama, kullanıcı lisanslarını yönetme ve alan adlarını...