AzCopy Kullanarak Verilerinizi AWS S3’ten Azure Storage’a Taşıma

AzCopy v10 artık Amazon Web Services (AWS) S3’ü veri kaynağı olarak destekliyor. Artık AzCopy kullanarak bir AWS S3 grubunun tamamını veya hatta birden fazlasını Azure Blob Storage’a kopyalayabilirsiniz. Yeni Blob API’si sayesinde AzCopy’nin en...