PowerShell Kullanarak Bir Azure VM Tarafından Kullanılan İşletim Sistemi Diskini Değiştirme

Mevcut bir Azure VM’niz varsa ancak diski bir yedekleme diski ya da başka bir işletim sistemi diski ile değiştirmek istiyorsanız, işletim sistemi disklerini değiştirmek için Azure PowerShell’i kullanabilirsiniz. Sanal Makineyi silmek ve yeniden oluşturmak zorunda değilsiniz. Kullanılmadığı sürece, yönetilen bir diski başka bir kaynak grubunda da kullanabilirsiniz.

Öncelikle Sanal Makinenin durdurulması veya ayrılması gerekiyor, ardından yönetilen diskin kaynak kimliği farklı bir yönetilen diskin kaynak kimliği ile değiştirilebilir. VM boyutunun ve depolama türünün eklemek istediğiniz diskle uyumlu olduğundan emin olun. Örneğin, kullanmak istediğiniz diskin Premium Storage’da olması durumunda, VM’nin Premium Storage kapasitesine sahip olması gerekir (bir DS serisi boyutu gibi).

Bu makaledeki örnek yeni Azure PowerShell Az modülünü ile yapılmıştır.

  • Get-AzDisk kullanarak bir kaynak grubundaki disklerin listesini alabilirsiniz.

Get-AzDisk -ResourceGroupName OnderRG | Format-Table -Property Name

  • Kullanmak istediğiniz diskin adını bulduktan sonra bunu VM için işletim sistemi diski olarak ayarlayabilirsiniz. Bu örnek OnderVM adlı VM’yi devre dışı bırakır ve yeni OS diski olarak newOnderDisk adlı diski atar.

$vm = Get-AzVM -ResourceGroupName OnderRG -Name OnderVM

Stop-AzVM -ResourceGroupName OnderRG-Name $vm.Name -Force

$disk = Get-AzDisk -ResourceGroupName OnderRG -Name newOnderDisk

Set-AzVMOSDisk -VM $vm -ManagedDiskId $disk.Id -Name $disk.Name

Update-AzVM -ResourceGroupName OnderRG -VM $vm

Start-AzVM -Name $vm.Name -ResourceGroupName OnderRG

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.