PowerShell ile bir IIS VM’i Oluşturma

Bu PowerShell komut dosyası, Windows Server 2016 çalıştıran bir Azure Sanal Makinesi oluşturur ve IIS’i yüklemek için Azure Sanal Makine Özel Komut Dosyası Uzantısını kullanır. Komut dosyasını çalıştırdıktan sonra, sanal makinenin genel IP adresindeki varsayılan IIS web sitesine erişebilirsiniz.


$resourceGroup = "TestResourceGroup"
$location = "westeurope"
$vmName = "TestVM"

# Kullanıcı nesnesi oluşturma
$cred = Get-Credential -Message "Sanal makine için bir kullanıcı adı ve şifre girin."

# Kaynak grubu oluşturma
New-AzResourceGroup -Name $resourceGroup -Location $location

# Sanal makine oluşturma
New-AzVM `
 -ResourceGroupName $resourceGroup `
 -Name $vmName `
 -Location $location `
 -ImageName "Win2016Datacenter" `
 -VirtualNetworkName "TestVnet" `
 -SubnetName "TestSubnet" `
 -SecurityGroupName "TestNetworkSecurityGroup" `
 -PublicIpAddressName "TestPublicIp" `
 -Credential $cred `
 -OpenPorts 80

# IIS'i yükleme
$PublicSettings = '{"commandToExecute":"powershell Add-WindowsFeature Web-Server"}'

Set-AzVMExtension -ExtensionName "IIS" -ResourceGroupName $resourceGroup -VMName $vmName `
 -Publisher "Microsoft.Compute" -ExtensionType "CustomScriptExtension" -TypeHandlerVersion 1.4 `
 -SettingString $PublicSettings -Location $location
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.