MS Azure Turkey Blog

0

Azure File Share Yedekleme

Azure Files, bulutta, endüstri standardı Sunucu Mesaj Bloğu (SMB) protokolü ile erişilebilen tamamen yönetilen dosya paylaşımları sunar. Azure dosya paylaşımları eşzamanlı olarak bulut, şirket içi Windows, Linux ve macOS dağıtımları ile bağlanabilir. Ek olarak,...

0

Azure Resource Graph

Azure Resource Graph, Azure Kaynak Yönetimini, tüm abonelikler ve yönetim gruplarında ölçeklendirmek üzere sorgulayabilmenizi sağlayacak şekilde etkin ve performanslı bir kaynak araştırması sağlayarak ortamınızı etkin bir şekilde yönetebilmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmış bir hizmettir. Bu...

0

Azure Ortam Dağıtımı

Çöken bir sunucu nedeniyle gecenin bir yarısında acil destek çağrısı aldıysanız, yeni bir makine kurmanın manuel adımlarının ne kadar zor olacağını tahmin edebilirsiniz. Ayrıca geliştirme ve üretim ortamlarını tutarlı tutma zorluğu da var. Makineleri...

0

DevOps’ta Pipelines Kavramı

İşletme sürekli değer teslimi ister ve bu değer yalnızca bir ürünün memnun bir müşteriye teslim edildiğinde yaratılır. İşlem bir silo tamamlandığında oluşturulmaz. Bu, odağı silolardan baştan sona bir değer akışına sıfırlamanızı gerektirir. Temel fikir,...

0

DevOps Source Control (Sürüm Kontrolü)

DevOps, son birkaç yıldır yazılım geliştirme dünyasında yükselen bir trend olmuştur. Terim nispeten yeni olsa da, onlarca yıldır gelişen birçok uygulamanın bir araya gelmesi gerçekten bir gerekliliktir. DevOps, yüksek güvenlik seviyesini korurken, yazılımı hızlı...

0

Kaynak Grupları Arasında Sanal Makineleri Taşıma

Azure Resource Manager dağıtım modeli, kaynak grouplar kavramını, sanal makineler, depolama hesapları, web siteleri ve veritabanları gibi bireysel kaynakları birlikte yönetebilmeleri için gruplandırabilmenizi sağlayan mantıksal bir kap olarak sağlar. Bu, ayrıca ilgili kaynakları tek...

0

Azure Kubernetes Hizmeti (AKS) Dağıtma

Azure Kubernetes Hizmeti (AKS), cluster kümelerini hızlı bir şekilde dağıtmanızı ve yönetmenizi sağlayan yönetilen bir Kubernetes hizmetidir. Bu makalede, Azure portalını kullanarak bir AKS kümesi dağıtacağız. Bir web ön ucu ve Redis örneği içeren...