MS Azure Turkey Blog

0

Azure OpenAI

Azure OpenAI Hizmeti, REST API’leri aracılığıyla OpenAI’nin GPT-4, GPT-4 Turbo with Vision, GPT-3.5-Turbo ve Embeddings model serisi gibi gelişmiş dil modellerine erişim sunar. Hizmet yakın zamanda en yeni GPT-4 ve GPT-3.5-Turbo modellerini yaygın olarak...

0

Azure AI Language – Soru Cevaplama

Azure AI Language ile özel bir soru yanıtlama bilgi tabanı oluşturabilir ve Azure AI Bot Hizmeti ile kullanıcı sorularını yanıtlayan bir bot oluşturabilirsiniz. Conversational AI, bir yapay zeka aracısı ile bir insan arasında diyaloğu...

0

Azure AI Face – Yüz Tanıma

Yüz algılama, analiz ve tanıma, yapay zeka (AI) çözümleri için önemli yeteneklerdir. Azure’daki Azure AI Face hizmeti, bu yetenekleri uygulamalarınıza entegre etmenizi kolaylaştırır. Yüz algılama ve analizi, görüntülerdeki veya video içeriğindeki insan yüzlerini bulmak...

0

Azure AI Vision- Optical Character Recognition (OCR)

Optik karakter tanıma – Optical Character Recognition (OCR), yapay zeka (AI) sistemlerinin görüntülerdeki metni okumasını sağlayarak uygulamaların fotoğraflardan, taranmış belgelerden ve diğer dijitalleştirilmiş metin kaynaklarından bilgi çıkarmasına olanak tanır. Elinizde yol işaretleri, reklamlar veya...

0

Büyük Dil Modelleri

Generative AI uygulamaları, doğal dil işleme (Natural Language Processing – NLP) ile ilgili görevleri yürütmek için tasarlanmış makine öğrenimi modellerinin ayrı bir alt kümesi olan Büyük Dil Modelleri (Large Language Models – LLM’ler) tarafından...

0

Generative AI Nedir?

Yapay Zeka (AI), çevreyle etkileşime geçmek ve istenen sonuçlara yönelik belirli talimatlar olmadan faaliyetler yürütmek için makine öğreniminden yararlanarak insan eylemlerini taklit eder. Üretken yapay zeka – Generative AI, yeni içerik üretebilen yapay zeka...

0

Azure AI Custom Vision ile Görüntüleri Sınıflandırma

Görüntü sınıflandırma, yapay zeka (AI) uygulamalarında yaygın bir iş yüküdür. Yapay zeka sistemlerinin görüntülere dayalı olarak gerçek dünyadaki öğeleri tanımlamasını sağlamak için makine öğreniminin tahmin gücünden yararlanır. Görüntü sınıflandırmanın bazı potansiyel kullanımları şunlardır: Bir...

0

Azure AI Hizmetlerinin Güvenliği

Azure AI hizmetlerinin güvenliğini sağlamak, çözümün bir parçası olabilecek kullanıcı verilerinin veri kaybını ve gizlilik ihlallerini önlemeye yardımcı olabilir. Varsayılan olarak Azure AI hizmetleri kaynaklarına erişim, abonelik anahtarları kullanılarak kısıtlanır. Bu anahtarlara erişimin yönetimi...

0

Makine Öğrenimine Giriş

Makine öğrenimi modelleri, tahminler (bilgili tahminler) veya kararlar vermek için verileri kullanan bilgisayar algoritmalarıdır. Makine öğrenimi modelleri, tasarlanma biçimleri açısından geleneksel algoritmalardan farklıdır. Geleneksel bilgisayar yazılımının iyileştirilmesi gerektiğinde insanlar onu düzenler. Buna karşılık, bir...