MICROSOFT OPERATIONS MANAGEMENT SUITE – BÖLÜM 2

OPERATIONS MANAGEMENT SUITE MİMARİSİ

Makale serimizin birinci bölümünde OMS ürününe giriş yapıp içerdiği farklı bileşenlerden bahsetmiştik. Bu bölümde ise yine bu bileşenlerin mimari yapılarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

OMS Bileşenleri

Aşağıdaki diagramda farklı OMS bileşenlerinin birbirleri arasındaki ilişkiyi görebilirsiniz.


OMS Portal

OMS kaynakları yönetebilmek, eklemeler ve yapılandırmalar yapabilmek, sahip olduğu verileri görüntüleyebilmek ve analiz edebilmek için web tabanlı bir portal kullanır.

OMS Workspace

OMS tarafından yönetilen veriler ve kaynaklar bir OMS Workspace üzerinde düzenlenir. Sahip olduğunuz abonelik doğrultusunda production ve test ortamlarınız için birden fazla OMS Workspace oluşturabilirsiniz.

OMS Repository

Log Analytics tarafından toplanan bütün veriler Azure üzerinde barındırılan OMS Repository’de barındırılır. Her OMS Workspace kendi OMS Repository’sine sahiptir.

Data Sources

Data Sources OMS Repository için veri sağlamaktadır. Aşağıda bahsedeğim gibi üç tip veri kaynağı bulunmaktadır.

Agents

Bir Agent doğrudan OMS’e bağlanan Windows veya Linux bilgisayardır. Agent’lar OMS çözümlerini indirerek lokal olarak çalıştırırlar ve oluşan verileri OMS Repository’de saklanmak üzere OMS’e gönderirler. Windows bilgisayarlar SCOM ürününde de kullanılan Microsoft Management Agent (MMA)ile direk olarak OMS’e bağlanırlar. Linux bilgisayarlar ise Operations Management Suite Agent ile OMS bağlanırlar.

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager (SCOM) management group’ları OMS’e bağlanabilirler. Bu sayede verilerde SCOM Agent’ları ile toplanabilir. Agent’lar SCOM Management Server ile iletişime devam edebilirler. Bazı OMS çözümleri SCOM Agent’lardan gelen verileri direk OMS’e gönderirler.

Azure Storage Account

Azure Diagnostics worker role, web role yada Azure sanal makinelerden diagnostic verilerini toplar. Bu veriler Azure Storage Account üzerinde tutulur ve OMS tarafından veri kaynakları gibi kullanılır.

OMS Solutions

OMS çözümleri OMS üzerinde yeni işlevsellikler katar. OMS Solutions Gallery üzerinden kendi workspace ortamınıza basitçe çözümler ekleyebilir ve çoğu durumda OMS portal üzerinden sadece küçük yapılandırmalar yapmanız yeterli olacaktır.

Çözümler ajanlar üzerinde de ek işlevsellikler katar ve OMS Repository için ek verilerin toplanmasına yardımcı olur. Bazı çözümler, örneğin Alert Management ve Capacity Management, SCOM bağlantısı gerekmektirmektedir. Diğer bazı çözümlerde ek ajanların yüklenmesini gerektirebilir.

Çözümler topladıkları verilere erişmek ve analiz etmek için OMS Dashboard’a bileşenler vasıtasıyla iletirler. Örneğin The Security and Audit çözümü bir ortamda belirli ve önemli konuların kasıylarını veya bilgilerini özetleyen çeşitli dashboard görünümleri sağlar. Bu özet görünümlere tıkladığınızda arka planda bulunan detaylı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Log Queries

Log Queries OMS Repository üzerinden verileri almak ve analiz etmek için kendi mantıksal döngüsünü oluşturur. Bu da sizlerin çözümler arasında ilgili bilgilere ve özel analizlere ulaşmanızda yardımcı olur. Konsol üzerinden belirli bir çözümün yine belirli verilerine ulaşamazken, log query ile bu bilgileri kolayca alabilirsiniz.

Azure Services

OMS kendi içerisinde bazı Azure Servisleri bulundurur; ki bu Azure Servisleri verileri direk OMS Repository’e yazmazlar. Bu hizmetlerin her biri için OMS Portal üzerinden bazı bilgilerine erişebileceğiniz bir OMS çözümü vardır ancak yönetimi tamamiyle Azure Portal kullanarak yapabilirsiniz. Aşağıdaki bölümlerde bu hizmetler detaylıca açıklanmaya çalışılmıştır.

Azure Automation

Azure Automation runbookları Azure bulut servisleri üzerinde çalışır ve Azure üzerindeki, diğer bulut servislerindeki yada public internet üzerinden dilediğiniz kaynaklara erişebilirler. Dilersenizde Hybrid Runbook kullanarakta lokal veri merkezinizdeki kaynaklarada erişebilirler.

Azure Automation içerisindeki DSC Configurations direk olarak Azure Sanal Makineler üzerinde uygulanabilirler. Diğer fiziksel ve sanal makineler yapılandırma isteğini Azure Automation DSC Pull Server’dan alırlar.,


Azure Backup

Azure Backup ile verilerinizi dağıtılmış coğrafi bölgelerde koruyabilirsiniz. Veriler kendi bölgeleri içerisinde çoğaltılırken aynı şekilde kullanımınıza göre farklı bölgeler arasında da çoğaltılabilir.

Azure Backup üç temel senaryosu:

 • Azure Backup agent bulunan Windows makinelerin dosya veya klasörlerini Azure Backup Vault üzerine alınması.
 • System Center Data Protection Manager (DPM) yada Microsoft Azure Backup Server kullanarak SQL yada SharePoint gibi iş yüklerinin verilerinin Azure Backup Vault üzerinde yedeklenmesi.
 • Azure Virtual Machine Extensions ile Azure sanal makinelerin Azure Backup Vault üzerinde yedeklenmesi.


  Azure Site Recovery

  Azure Site Recovery fiziksel ve sanal makinelerin replikasyonunu, failover ve failback işlemlerini yönetir. Replike edilen verilen birinci ve ikinci verimerkezlerinde yada veri merkezi ve Azure Storage üzerinde bulunan Hyper-V hostlar, VMWare Hypervisorlar ve fiziksel sunucular arasında değiştirilir.

  Azure Site Recovery üç temel senaryosu:

  Hyper-V Sanal Makineler Üzerinde:

 • Eğer Hyper-V sanal makineler VMM Cloud üzerinde yönetiliyorsa bu sanal makineleri ikinci veri merkezi yada Azure Storage ile replike edebilirsiniz. Bütün replikasyon güvenli bir bağlantı üzerinden gerçekleşecektir.
 • Eğer Hyper-V sanal makineler VMM ile yönetilmiyorsa sadece Azure Storage ile replike edebilirsiniz. Bütün replikasyon güvenli bir bağlantı üzerinden gerçekleşecektir.

  VMWare Sanal Makineler Üzerinde:

 • VMWare sanal makineler yine VMWare çalışan ikinci veri merkezlerine yada Azure Storagelara replike edilebilirler. Replikasyon Site-to-Site VPN, Azure ExspressRoute yada güveni internet bağlantısı ile gerçekleştirilir. İkincil veri merkezine replikasyon InMage Scout veri kanalı üzerinden gerçekleşir.

  Fiziksel Windows ve Linux Sunucular:

 • Fiziksel sunucularınızı ister ikincil veri merkezine istersenizde Azure Storage üzerine replikasyon yapabilirsiniz. Replikasyon Site-to-Site VPN, Azure ExspressRoute yada güveni internet bağlantısı ile gerçekleştirilir.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.