Kaynak Yöneticisi Şablonları ve Azure PowerShell ile Kaynakları Dağıtma

Bu makalede, kaynaklarınızı Azure’a dağıtmak için Kaynak Yöneticisi şablonlarıyla Azure PowerShell’in nasıl kullanılacağını anlatmaya çalışacağım sizlere.

Dağıttığınız Kaynak Yöneticisi şablonu, makinenizde yerel bir dosya veya GitHub gibi bir depoda bulunan harici bir dosya olabilir. Bu makalede, örnek şablon bölümünde veya GitHub’daki depolama hesabı şablonu olarak dağıtım yapabileceğiniz örneklerden bahsedeceğim.

Yerel makinenizden bir şablon dağıtma

Azure’ye kaynak dağıttığınızda aşağıdakileri yapmalısınız:

 1. Azure hesabınıza giriş yapın.
 2. Dağıtılan kaynaklar için kapsayıcı olarak görev yapan bir kaynak grubu oluşturun. Kaynak grubunun adı yalnızca alfasayısal karakterler, nokta, alt çizgi, kısa çizgi ve parantezi içerebilir. En fazla 90 karakter olabilir.
 3. Kaynak grubuna, oluşturulacak kaynakları tanımlayan şablonu dağıtın.

Bir şablon, dağıtımı özelleştirmenizi sağlayan parametreleri içerebilir. Örneğin, belirli bir çevreye (dev, test ve üretim gibi) uygun olan değerleri sağlayabilirsiniz. Örnek şablon, SKU depolama hesabı için bir parametre tanımlar.

Aşağıdaki örnek, bir kaynak grubu oluşturur ve yerel makinenizden bir şablon yerleştirir:

Login-AzureRmAccount

 

Select-AzureRmSubscription -SubscriptionName <yourSubscriptionName>

 

New-AzureRmResourceGroup -Name ExampleResourceGroup -Location “West Europe”

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name ExampleDeployment -ResourceGroupName ExampleResourceGroup `

  -TemplateFile c:\MyTemplates\storage.json -storageAccountType Standard_GRS

Dağıtımı tamamlamak birkaç dakika sürebilir. İşlemi tamamladığında, sonucu içeren aşağıdaki gibi bir mesaj görürsünüz:

ProvisioningState       : Succeeded

Harici bir kaynaktan bir şablonu dağıtma

Kaynak Yöneticisi şablonlarını yerel makinenizde depolamak yerine, bunları harici bir konumda saklamayı tercih edebilirsiniz. Şablonları bir kaynak kontrol havuzunda (GitHub gibi) saklayabilirsiniz. Veya, onları kuruluşunuzdaki paylaşılan erişim için bir Azure depolama hesabında saklayabilirsiniz.

Harici bir şablon dağıtmak için TemplateUri parametresini kullanabilirsiniz. Örnekte, GitHub’dan örnek şablonu dağıtmak için URI kullanılmıştır.

New-AzureRmResourceGroupDeployment -Name ExampleDeployment -ResourceGroupName ExampleResourceGroup `

  -TemplateUri https://raw.githubusercontent.com/Azure/azure-quickstart-templates/master/101-storage-account-create/azuredeploy.json `

  -storageAccountType Standard_GRS

Önceki örnek şablonunuzun hassas verileri içermemesi gereklidir. Şablon için herkese açık bir URI’dir. Hassas verileri (bir yönetici şifresi gibi) belirtmeniz gerekiyorsa, bu değeri güvenli bir parametre olarak iletin. Bununla birlikte, şablonunuzun herkes tarafından erişilebilir olmasını istemiyorsanız, şablonunuzu özel bir saklama kabına yerleştirerek koruyabilirsiniz.

Cloud Shell’den şablonu dağıtma

Şablonunuzu dağıtmak için Cloud Shell’i kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, öncelikle şablonunuzu Cloud Shell’in dosya paylaşımına yüklemelisiniz.

 • Azure portalına giriş yapın.
 • Cloud Shell kaynak grubunuzu seçin. Örnek: cloud-shell-storage- <region>

 • Cloud Shell’in depolama hesabı seçin.

 • Dosyaları Seçin

 • Cloud Shell için dosya paylaşımını seçin. Örnek: cs- <user> – <domain> -com- <uniqueGuid>

 • Add Directory’I seçin:

 • Bir isim verin ve OK butonuna basin:

 • Yeni directory’I seçin.

 • Upload butonuna basin.

 • Şablonunuzu seçin ve upload edin.

 • Cloud Shell’I açın ve aşağıdaki komutları girin:

New-AzureRmResourceGroup -Name ExampleResourceGroup -Location “North Europe”

New-AzureRmResourceGroupDeployment -ResourceGroupName ExampleResourceGroup -TemplateFile “C:\users\ContainerAdministrator\CloudDrive\templates\azuredeploy.json” -storageAccountType Standard_GRS

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.