İş Yüklerini Taşıma ve Modernleştirmede 3 Bulut Adaptasyonu

Son birkaç yılda kuruluşlar, makro-ekonomik, politik ve toplumsal zorluklara uyum sağlamak zorunda kaldıklarından, benzeri görülmemiş bir değişim içerisindeler. Bu zorluklar ortadan kalkmıyor aksine daha da zorlaşıyor; enflasyon, tedarik zinciri kesintileri ve artan enerji fiyatları gibi süregelen endişeler nedeniyle iş dünyasının görünümü belirsizliğini koruyor.

Microsoft, kuruluşların bu belirsizliğe hazırlanmanın en iyi yolunun daha az karmaşıklık ve maliyetle, daha fazla çeviklik, dayanıklılık ve yenilikle daha fazlasını yapmak olduğuna inanıyor. Bu, kuruluşların günümüzün kısıtlamaları arasında başarabileceklerini genişletmek için dijital yeteneklerin uygulanması anlamına gelir. İş yüklerini buluta taşımak, kuruluşların bulut ölçek ekonomilerinden yararlanırken BT yatırımlarını iş gereksinimleriyle uyumlu hale getirmeleri için daha fazla esneklik sağlar. Modern altyapı ve bulut yetenekleri, bir kuruluşun BT iş gücünü, müşterileri için en anlamlı olan iş yüklerine ve uygulamalara odaklanması için de serbest bırakabilir.

Microsoft, müşterilerilerinin karşılaştığı zorlukları ve bulut benimsemeyle ilgili planlarını daha iyi anlamak için 1200’den fazla BT karar mercii ile küresel bir anket yaptırdı.

Bulut benimseme planları, belirsiz iş ortamlarında stratejilerin ayrılmaz bir parçası olmaya devam ediyor

Anket, kuruluşların yüzde 62’sinin bir geçiş ve modernizasyon stratejisine sahip olduğunu ortaya çıkardı ve bu da BT dönüşümünde bulut benimsemenin artan önemini gösteriyor. En önemli motivasyon kaynakları, toplam işletme maliyetlerini azaltmak, geleceğe hazır iş stratejisi ve gelir artışını sağlamaktır. Anket ayrıca güvenlik, iş sürekliliği (Business Continuity), olağanüstü durum kurtarma (Disaster Recovery) ve ölçeklenebilirliğin bulut geçişlerinden istenen en önemli faydalar olduğunu gösterdi. Bununla birlikte, müşteriler uygulama için bulut girişimlerine öncelik verdiğinden (mevcut bulut iş yüklerini optimize etme veya ek iş yüklerini taşıma gibi) yatırım getirisi (ROI) hususlarının yakın vadede akılda kalması beklenmektedir. Maliyet optimizasyonuna ve finansal operasyon ekiplerinin (FinOps) yükselişine yönelik bu artan ilgi, üst üste altıncı yıl için mevcut bulut kullanımını optimize etmenin (maliyet tasarrufları) öncelikli olduğu Flexera bulutun durumu 2022 raporunda da bahsedilmektedir.

Kuruluşlar, bir sonraki adıma daha iyi hazırlanmak için tüm BT altyapılarında bulut benimseme planlarını bütünsel olarak değerlendiriyor. Anket yapılan kuruluşların iş yüklerinin yarısından fazlasını bulutta bulunduranların sayısı, hem iş açısından kritik hem de iş açısından kritik olmayan iş yüklerini kapsayan yatırımlarla önümüzdeki 18 ayda yüzde 27’den yüzde 47’ye çıkacak gibi görünüyor. Ayrıca anket, buluta geçiş ve modernizasyon stratejisine sahip kuruluşların üç yıl sonra “yalnızca bulutta” (bulutta çalışan uygulamaların ve iş yüklerinin tümü veya neredeyse tamamı) olma olasılığının yüzde 58 daha yüksek olduğunu buldu.

Modernizasyon, dijital dönüşüm için kilit bir odak noktasıdır

Ankete katılan kuruluşların yüzde 82’si buluta geçişin dijital dönüşüme doğru bir basamak olduğunu söyledi. Geçiş, iş yüklerini buluta taşımakla ilgilidir ve modernizasyon, Hizmet Olarak Platform (PaaS) veya containerlar gibi bulutta yerel teknolojilerden tam olarak yararlanmak için mevcut uygulamaları ve iş yüklerini yeniden düzenlemekle ilgilidir. Ankete katılanlar halihazırda taşınan iş yüklerinin yüzde 74’ünün modernizasyona aday olduğunu söyledi; iş yüklerini modernize etmek, ister ürün yenilik döngülerini hızlandırıyor, ister kişiselleştirilmiş son kullanıcı deneyimlerini hızlandırıyor olsun, dijital dönüşüme kapı açmaya yardımcı oluyor.

Hibrit ve çoklu bulut birlikte çalışabilirliği ve entegrasyonu bekleniyor

Kuruluşlar çoklu bulutu benimsemeye devam ediyor ve bulut sağlayıcılarından bulutlar arası yönetim ve birlikte çalışabilirlik arıyor. Bu yılın başlarında hibrit ve çoklu bulut konusundaki son araştırmaların altını çizen ankete katılan müşteriler, hibrit veya çoklu bulut stratejisini uygulamaya devam etmek için yüzde 71 ile yatırım esnekliğinin yanı sıra türünün en iyisi bulut yeteneklerini korumak istiyor. Buluttan buluta entegrasyonun karmaşıklığı, mevcut uygulamaların yeniden düzenlenmesi ve eski arka uçlarla entegrasyon, bulutun benimsenmesini yavaşlatabilecek engellerden birkaçıdır. Bu nedenle, özel bir geçiş ve modernizasyon ekibinin desteğinin, ankete katılan müşterilerin bulut sağlayıcılarının istek listesinde en üst sırada yer alması şaşırtıcı değildir. Geçiş sonrası destek, mühendislik kaynaklarına erişim ve teknik beceri konusunda yardım, ankette ortaya çıkan diğer önemli alanlar oldu. Bu bulgular, belirsiz zamanlarda müşterilere yardımcı olacak programları ve yatırımları tanımladıkları için bulut sağlayıcıları için önemli çıkarımlar sunar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.