SQL SERVER LİSANSLARINIZI AZURE SANAL MAKİNELERE TAŞIYIN

Bu yeni lisanslama modeli ile artık Microsoft Enterprise Agreement müşterileri sahip oldukları SQL Server lisanslarını Azure Sanal Makineler üzerinde kullanabilecekler. Önceden müşteriler Azure Galeri ortamında hazırda bulunan SQL Server imajlarını kullanabiliyorlardı yada kendi oluşturdukları imajları Azure üzerine gönderebiliyorlardı. Artık Azure Virtual Machines with Microsoft-certified (BYOL) galeri imajlarını kullanarak kendi SQL Server lisanslarını Azure Sanal Makinelere taşıyabilir ve sadece seçtikleri sanal makine boyutuna göre ücret ödeyebilirler.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

AZURE MARKETPLACE İÇERİSİNDE RED HAT ENTERPRISE LINUX 6.8

10 Mayıs tarihinde Red Hat’in Red Hat Enterprise Linux 6 platformu üzerindeki son sürümü olan Red Hat Enterprise Linux 6.8 duyuruldu. Bu duyurmanın kısa bir süre sonrasında 23 Mayıs tarihinde Azure Marketplace galeri içerisinde Red Hat Enterprise Linux 6.8 Pay-As-You-Go (PAYG) imajı kullanılmayı sunuldu.

Azure üzerinde Red Hat imajalrının hazırlanması ile ilgili detaylı dokümanlar için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-machines-linux-redhat-create-upload-vhd/

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

AZURE SANAL MAKİNELERE PİNG ATMAK

Azure üzerinde konumlandırılan sanal makinelere ping atmak aslında çok basit bir istek olacaktır. Aslında nerede olursa olsun ister kurum içerisinde ister bulut ortamında ITProların temelde gerçekleştirmek istediği 3 şey vardır.

 1. Sorunsuz bir şekilde sanal makine oluşturmak
 2. Sanal makinelere erişimlerde ağ bağlantısında sıkıntı yaşamamak
 3. Uzak lokasyonlardan gerekiyorsa eğer sanal makineye erişebilmek (Ping)

Azure için ilk adım sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde gerçekleşebilmektedir. İkinci adım ise kullandığınız band genişliğiniz ile doğru orantılı olacaktır. Ancak üçüncü adıma geldiğinizde Azure üzerinde ping atabilmek için her hangi bir endpoint kuralı yada NAT kuralı göremeyeceksiniz. 🙂 Bunun tabi ki mantıklı bir sebebi bulunmaktadır. Azure üzerinde bulunan sanal ağlardan geçen bütün trafik yük dengeleyiciler üzerinden geçmek zorundandır ve doğal olarak yük dengeleyiciler ICMP trafiğine kapalıdır.

PingToAzureVMFailing

Ancak uzaktan erişimler için başka alternatif yolları deneyebilirsiniz. Bunlardan biri Microsoft SysInternals aracı olan PsPing. Ayrıca PsTools suite paketini de indirebilirsiniz. PsPing komut satırı arayüzünden uzak makineler ile bağlantıyı test etmesi bakımından Ping ile benzerlik göstermektedir. Ancak ICMP yerine TCP kullanmaktadır. Örnek olarak aşağıdaki komutu deneyebilirsiniz.

psping onderdemovm.cloudapp.net:80

Diğer bir alternatif yol ise PowerShell kullanmaktır. Windows 8.1 ve Windows Server 2012 R2 işletim sistemleri ve sonrasında eklenen Test-NetConnection cmdlet’i PsPing ile benzerlik göstermektedir.

Test-NetConnection onderdemovm.cloudapp.net -Port 60058

Gördüğünüz gibi Azure üzerinde bulunan sanal makinelere erişimi test etmek için Ping kullanamamaktayız. Ancak bir çok alternatif yol mevcut 🙂

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

YENİ GS-SERİSİ AZURE SANAL MAKİNELER

Geçen hafta içerisinde Microsoft tarafından Azure Sanal Makinelerde kullanılmak üzere Azure Premium Storage üzerinde bulunan yeni GS-Serisi duyuruldu. GS-serisi, Azure Premium Depolama performansı ile G-serisinin gücünü birleştiriyor. GS-Serisinin öne çıkan özelliklerinin başında tek bir sanal makineye 64 TB’a kadar disk ekleyebilme ve disk bandwithlerin saniyede 2000MB’a kadar çıkabilmesi.

Boyut Core Memory Lokal SSD (GB) Cache Size Max Disk IOPS Max Disk Bandwidth with Cache=None (MB per second) Max Disk Bandwidth with Cache=ReadOnly (MB per second)
Standard GS1 2 28 56 264 5000 125 100
Standard GS2 4 56 112 528 10000 250 200
Standard GS3 8 112 224 1056 20000 500 400
Standard GS4 16 224 448 2112 40000 1000 800
Standard GS5 32 448 896 4224 80000 2000 1600

Daha önceden oluşturduğunuz DS-Serisi sanal makinelerinizi yeni GS-Serisi sanal makinelere dönüştürmek için:

 • Diskleri silmeden DS-Serisi sanal makineyi silin
 • Yeni bir GS-Serisi sanal makine oluşturun
 • GS-Serisi sanal makineye diskleri tekrar attach edin.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

AZURE POWERSHELL İLE SANAL MAKİNE OLUŞTURMAK

Öncelikle eğer Azure PowerShell yüklemediyseniz, Microsoft Web Platform Installer linkini kullanarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

 • Aşağıdaki komutları çalıştırarak Azure Subscription ve storage account bilgilerinizi girebilirsiniz.

$subscr=“<subscription adı>”

$staccount=“<storage account adı>”

Select-AzureSubscription -SubscriptionName $subscr –Current

Set-AzureSubscription -SubscriptionName $subscr -CurrentStorageAccountName $staccount

(daha&helliip;)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

POWERSHELL İLE AZURE PREMIUM STORAGE ÜZERİNDE SANAL MAKİNE OLUŞTURMAK

Aşağıdaki PowerShell scriptini kullanarak oluşturduğunuz Premium Storage üzerinde sanal makine oluşturabilirsiniz. İlgili yerlere kendi bilgilerinizi girmeyi unutmayın.

$storageAccount = “yourpremiumccount”

$adminName = “youradmin”

$adminPassword = “yourpassword”

$vmName = “yourVM”

$location = “West US”

$imageName = “a699494373c04fc0bc8f2bb1389d6106__Windows-Server-2012-R2-201409.01-en.us-127GB.vhd”

$vmSize = “Standard_DS2”

$OSDiskPath = “https://” + $storageAccount + “.blob.core.windows.net/vhds/” + $vmName + “_OS_PIO.vhd”

$vm = NewAzureVMConfigName $vmName –ImageName $imageName –InstanceSize $vmSize –MediaLocation $OSDiskPath

AddAzureProvisioningConfigWindows -VM $vm –AdminUsername $adminName –Password $adminPassword

NewAzureVMServiceName $vmName –VMs $VM –Location $location

 

Ayrıca yeni oluşan DS serisi sanal makineye aşağıdaki PowerShell ile disk ekleyebilirsiniz.

$storageAccount = “yourpremiumaccount”

$vmName = “yourVM”

$vm = GetAzureVMServiceName $vmName –Name $vmName

$LunNo = 1

$path = “http://” + $storageAccount + “.blob.core.windows.net/vhds/” + “myDataDisk_” + $LunNo + “_PIO.vhd”

$label = “Disk “ + $LunNo

AddAzureDataDiskCreateNewMediaLocation $path –DiskSizeInGB
128DiskLabel $label -LUN $LunNo –HostCaching
ReadOnly -VM $vm | UpdateAzureVm

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

POWERSHELL İLE MICROSOFT AZURE SANAL MAKİNELERİN DİSK BOYUTLARINI DEĞİŞTİRMEK

Microsoft Azure üzerinde var olan sanal makinelerinizin disk boyutlarını Update-AzureDisk PowerShell cmdlet’i ile kolayca değiştirebilirsiniz.

Aşağıda örnek PowerShell scriptini görebilirsiniz.

 

 

# Azure hesabinizin dogrulanmasi

Add-AzureAccount

# Azure Aboneliginizi secin

$subscription =
(Get-AzureSubscription).SubscriptionName `
| Out-GridView `
-Title “Select Azure Subscription” `
-PassThru

Select-AzureSubscription `
-SubscriptionName $subscription `
-Current

# Azure Storage hesabinizi secin

$storageAccount =
(Get-AzureStorageAccount).Label `
| Out-GridView `
-Title “Select Azure Storage Account” `
-PassThru

Set-AzureSubscription `
-SubscriptionName $subscription `
-CurrentStorageAccountName $storageAccount

# Azure VM secin

$vm =
Get-AzureVM `
| Out-GridView `
-Title “Select a VM …” `
-PassThru

# Yeniden boyutlandirilacak veri diskinizi secin

$disk =
$vm `
| Get-AzureDataDisk `
| Out-GridView `
-Title “Select a data disk to resize” `
-PassThru

$diskName = $disk.DiskName

# Yeni disk boyutunu belirleyin – var olandan buyuk olmalidir

do {

$size =
Read-Host `
-Prompt “New size in GB”

}

until ( $size -gt $disk.LogicalDiskSizeInGB )

# Veri diskini yeniden boyutlandirmadan once VM durdur

$vm `
| Stop-AzureVM `
-Force

# Veri diskini daha buyuk olarak boyutlandir

Update-AzureDisk `
-Label “$diskName” `
-DiskName “$diskName” `
-ResizedSizeInGB $size

# VM Baslat

$vm | Start-AzureVM

 

PowerShell scriptini çalıştırıp veri diskini daha büyük olarak boyutlandırdıktan sonra artık Azure VM’inize bağlanıp veri diskinizi extend edebilirsiniz.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

CLOUDLINK SECUREVM İLE AZURE SANAL MAKİNELERİ ŞİFRELEME

CloudLink SecureVM tamamen Azure sanal makinelerini korumak için Windows’un yerel BitLocker şifreleme işlevini güçlendirmektedir. Azure sanal makineler üzerinde CloudLink SecureVM agent kullanabiilmek için SecureVM tarafından korunacak node sayısı kadar CloudLink Center lisansına ihtiyacınız bulunmaktadır.

Azure sanal makine üzerinde CloudLink SecureVM Agent’ı yapılandırmadan önce çalışan bir CloudLink Center sunucusuna ihtiyacınız bulunmaktadır. CloudLink Microsoft Azure Certified programının bir parçası olarak 2 tip pre-licensed modeli sunmaktadır. 5 node yada 25 node tercih edebileceğiniz lisans modelleridir. CloudLink Server detaylı kurulum kılavuzu için tıklayınız. Ayrıca CloudLink Center ile şifreleme yapacağınız sanal makineler arasında bağlantının olduğundan emin olun. Örneğin sanal makineler ve CloudLink Center sunucusu aynı sabnet yada aynı sanal ağ içerisinde olabilir.

(daha&helliip;)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

AZURE SANAL MAKİNE ÜZERİNE BİRDEN FAZLA NIC EKLEMEK

Bir çok kez Azure üzerinde geçen konuşmalardan biri de sanal makinelerin birden fazla sanal ağ kartını desteklememesiydi. Ardı çoklu sanal ağ kartı desteği geldi (NIC). Aşağıda vereceğim örnek ile sizlerde Azure sanal makinelerinize birden fazla ağ kartı ekleyebilirsiniz.

 • Öncelikle aşağıdaki gibi 2 subnet içeren bir sanağ ağ oluşturun.

Network dosyasını XML olarak çıkarttığınızda aşağıdaki gibi görünecektir.

<NetworkConfiguration xmlns:xsd=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema” xmlns:xsi=”http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance” xmlns=”http://schemas.microsoft.com/ServiceHosting/2011/07/NetworkConfiguration”>

<VirtualNetworkSites>

<VirtualNetworkSite name=”OnderVNET” Location=”North Europe”>

<AddressSpace>

<AddressPrefix>10.10.0.0/16</AddressPrefix>

</AddressSpace>

<Subnets>

<Subnet name=”Front”>

<AddressPrefix>10.10.10.0/24</AddressPrefix>

</Subnet>

<Subnet name=”Back”>

<AddressPrefix>10.10.20.0/24</AddressPrefix>

</Subnet>

</Subnets>

</VirtualNetworkSite>

 

Bu noktada aşağıdaki gereksinimlere dikkat etmemiz gerekmektedir:

 • Multi-NIC sanal makineler Azure sanal ağlar içerisinde olmalıdır. VNET tanımlanmamış bir sanal makineye çoklu sanal ap kartı tanımlayamazsınız.
 • Internet-facing VIP sadece default NIC’te kullanılabilmektedir.

 

 • Azure PowerShel modulünün kurulu olduğundan emin olun ve aşağıdaki PowerShell komutunu çalıştırın.

  # Azure Storage Account oluştur ve default yap
  New-AzureStorageAccount -StorageAccountName “onderdegerstr” -Label “VM-Multi-NICs” -AffinityGroup “VMstorage”

  Set-AzureSubscription –SubscriptionName “Windows Azure MSDN – Visual Studio Ultimate” -CurrentStorageAccount onderdegerstr


  # “Windows Server 2012 Datacenter, October 2014” imajını yeni VM için seç
  $imagename = @( Get-AzureVMImage | where-object { $_.Label -like “Windows Server 2012 Datacenter, October 2014” } ).ImageName
  $image = Get-AzureVMImage -ImageName $imagename

  # VM config tanımla
  $vm = New-AzureVMConfig -Name “VM2nics” -InstanceSize “Large” -Image $imagename

  # Makine crential bilgilerini tanımla
  Add-AzureProvisioningConfig –VM $vm -Windows -AdminUserName “sysadmin” -Password “Passw0rd!”

  # “default” NIC yapılandır
  Set-AzureSubnet -SubnetNames “FE” -VM $vm
  Set-AzureStaticVNetIP -IPAddress “10.10.1.111” -VM $vm

  # İkincil NIC yapılandır
  Add-AzureNetworkInterfaceConfig -Name “Ethernet2” -SubnetName “BE” -StaticVNetIPAddress “10.20.2.222” -VM $vm


  New-AzureVM -ServiceName “pr-net1” –VNetName “OnderVNET” –VM $vm

PowerShell komutu başarılı bir şekilde çalıştıktan sonra aşağıdaki gibi iki ethernet kartının sanal makineniz içerisinde geldiğini görebilirsiniz.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather