Category: Microsoft Azure Automation

Microsoft Azure ile Terraform 0

Microsoft Azure ile Terraform

Hashicorp Terraform, bulut altyapısını hazırlama ve yönetme için açık kaynaklı bir araçtır. Yapılandırma dosyalarında, sanal makineler, depolama hesapları ve ağ arabirimleri gibi bulut kaynaklarının topolojisini tanımlayan altyapıyı kodlar. Terraform’un komut satırı arabirimi (CLI), yapılandırma...

AZURE AUTOMATİON GİRİŞ 0

AZURE AUTOMATİON GİRİŞ

Microsoft Azure Automation; bulut ortamında çalışan kullanıcıların sık sık tekrar ettikleri, zamanlarını alan ve hata yapma eğilimi olan görevleri otomatikleştirmek için geliştirilmiştir. Azure üzerinde bulunan kaynakları Windows PowerShell iş akışlarına dayalı olan runbooklar ile...