Azure Sanal Makineler için Entegre Anti-Virüs Desteği

Azure sanal makineler üzerindeki yenilikler her geçen gün artmaya devam ediyor. VM Agent’lar içerisinde artık sanal makinelerimizin içine entegre edebileceğimiz Anti-Virüs yazılımlarıda gelmektedir. Bunlar:

 • Microsoft Antimalware
 • Symantec Endpoint Protection
 • TrendMicro’s Deep Security Agent


Güvenlik için eklentilerden dilediğinizi seçtiğinizde sanal makineniz ile birlikte kurulumu gerçekleşecektir.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Windows Azure Uyumluluk

Microsoft, genel olarak Microsoft’un bir bulut hizmetleri platformu sağlamasına ilişkin veri koruma ve gizlilik yasalarına uyar. Windows Azure’un ve Windows Azure’da çalıştırmayı amaçladıkları belirli uygulamaların müşterinin sektörüne ve kullanım senaryosuna ilişkin belirli yasalarla ve yönetmeliklerle uyumlu olup olmadığını belirlemek müşterinin sorumluluğundadır.  Müşterilerin kendi belirli gereksinimlerine uygun davranmalarına yardımcı olmak için, tüm Windows Azure özelliklerini kullanıma sunulacağı kapsamlı bir uyumluluk çerçevesini uygulamaya koyulmuştur. Microsoft, müşterilerin kendi yasal değerlendirmelerini yapmalarına yardımcı olmak için, Windows Azure müşterilerine güvenlik uyumluluğu programları hakkında ayrıntılı bilgi sağlamaya kararlıdır. Bununla birlikte, hizmetlerimizin kendi yasal gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirlemek için Windows Azure uyumluluk programlarını kendi gereksinimlerine göre değerlendirmek tümüyle müşterilerin sorumluluğudur.

 

ISO/IEC 27001:2005 Denetim ve Sertifikasyonu


IS 577753

Windows Azure, yıllık ISO/IEC 27001:2005 sertifikası konusunda çok hassastırİngiliz Standartlar Enstitüsü (BSI) tarafından verilen sertifika, herkes tarafından görülebilir. Windows Azure ISO/IEC 27001:2005 Uygunluk Bildirimi, yönlendirme sonucunda imzalanacak bir gizliliği koruma anlaşması kapsamında müşterilerle paylaşılabilir. Bildirim, 130’dan fazla güvenlik denetimi içermektedir ve Windows Azure denetimlerini ISO/IEC 27001:2005 Ek A’daki denetim hedefleriyle eşleştirmektedir. Raporun bir kopyasını edinmek için lütfen yerel Microsoft temsilcinize başvurun.

ISO/IEC 27001:2005, kapsamlı bir uluslararası bilgi güvenliği standardıdır. ISO/IEC 27001:2005 sertifikası, Microsoft’un standartta tanımlanan ve uluslararası kabul gören bilgi güvenliği denetimlerini, bir kurum içinde bilgi güvenliği yönetimini başlatma, uygulama, bakımını yapma ve iyileştirmeye ilişkin yönergeler ve genel ilkeler dahil, gerçekleştirdiğini doğrular.

Kapsam: Mevcut ISO/IEC 27001:2005 sertifikasının kapsamına yalnızca aşağıdaki Windows Azure özellikleri girmektedirSanal Makineler, Cloud Services, Depolama (Tablolar, Blob’lar, Kuyruklar, Sürücüler) ve Ağ.

SSAE 16/ISAE 3402 Onayı


Ayrıntılı bir Hizmet Organizasyonu Denetimi 1 (SOC 1) Tip 2 raporu, gizliliği koruma anlaşması kapsamında müşterilere verilebilmektedir. Raporun bir kopyasını edinmek için lütfen yerel Microsoft temsilcinize başvurun. Windows Azure, yıllık SSAE 16 / ISAE 3402 onayı konusunda çok hassastır.

Denetim, Amerikan Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü’nün (AICPA) Denetim Standartları Kurulu (ASB) tarafından yayınlanan Onay Angajmanı Standartları Bildirimi SSAE) No. 16’ya ve Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) bünyesinde standartları belirleyen bir kurul olan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) tarafından yayınlanan Uluslararası Güvence Angajmanları Standardı (ISAE) 3402’ye uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

SOC 1 Tip 2 denetim raporu, Windows Azure hizmet açıklamasının adil bir şekilde sunulduğunu ve kontrollerin tasarım ve işletimsel etkinliğinin ilişkili kontrol hedeflerine ulaşmak bakımından uygunluğunu onaylar.

Kapsam: Geçerli SOC 1 Tür 2 onayının kapsamına yalnızca aşağıdaki Windows Azure özellikleri girmektedir: Bulut Hizmetleri, Depolama (Tablolar, Blob’lar, Kuyruklar) ve Ağ (Yalnızca Traffic Manager ve Windows Azure Connect). Aşağıdaki ek özellikler inceleme gözden geçirme döneminden sonra başlatılmıştır, ancak denetimde test edilen aynı kontrollere ve süreçlere tabidir: Sanal Ağ ve Sanal Makineler.

 

HIPAA İş Ortağı Sözleşmesi (BAA)

HIPAA ve HITECH Yasası, hasta bilgilerine (Korunan Sağlık Bilgileri veya PHI olarak adlandırılır) erişen sağlık kuruluşlarına yönelik ABD yasalarıdır. Birçok durumda, kapsam dahilindeki bir sağlık şirketinin Windows Azure gibi bir bulut hizmetini kullanması için, hizmet sağlayıcının HIPAA ve HITECH Yasası’nda belirlenen belirli güvenlik ve gizlilik hükümlerine bağlı kalacağını yazılı olarak kabul etmesi gerekir. Microsoft, müşterilerin HIPAA ve HITECH Yasası’na uygun davranmalarına yardımcı olmak için müşterilerine sözleşme eki olarak bir BAA sunmaktadır.

Microsoft şu anda Toplu Lisanslama/Kurumsal Sözleşme (EA) yapmak isteyen veya Microsoft ile yalnızca Windows Azure EA aboneliği oluşturmak isteyen müşterilerine BAA imkanı sunmaktadır. Windows Azure yalnızca Kurumsal Sözleşme, koltuk boyutuna bağlı değildir, bunun yerine, Windows Azure’a yapılan ve kullandıkça öde fiyatı üzerinden müşterinin indirim kazanmasını sağlayan yıllık bir harcama taahhüdüne dayalıdır. BAA olanağı zaten Windows Azure Sözleşmesi olan kullandıkça öde müşterileri tarafından kullanılamaz. Müşterilerin sözleşmeyi imzalamak için Microsoft hesap yöneticilerine başvurmaları gerekmektedir.

BAA’yı imzalamadan önce, müşterilerin Windows Azure HIPAA Uygulama Yönergesi’ni okumaları gerekmektedir. Bu belge, HIPAA ve HITECH Yasası ile ilgilenen müşterilerin Windows Azure’un ilgili yeteneklerini anlamalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Hedef kitle, gizlilik sorumlularını, güvenlik sorumlularını, uyumluluk sorumluları ve müşteri kurumlarda HIPAA ve HITECH Yasası’nın uygulanmasından ve uyumluluğun sağlanmasından sorumlu olan diğer çalışanları içerir. Belge, HIPAA uyumlu uygulamalar oluşturmak için en iyi uygulamalardan bazılarını ve kapsamakta ve güvenlik ihlallerinin ele alınmasına ilişkin Windows Azure hükümlerinin ayrıntılarını içermektedir. Windows Azure müşterilerin gizlilik ve güvenlikle ilgili uyumluluklarını sağlamaya yardımcı olacak özellikler içerirken, müşteriler kendilerine özgü Windows Azure kullanımlarının HIPAA, HITECH Yasası ve diğer ilgili yasalar ve yönetmeliklerle uyumlu olmasını sağlamaktan sorumludurlar ve bu konuda kendi hukuk danışmanlarından destek almaları gerekmektedir.

Kapsam: Mevcut HIPAA BAA sertifikasının kapsamına yalnızca aşağıdaki Windows Azure özellikleri girmektedir: Sanal Makineler, Cloud Services, Depolama (Tablolar, Blob’lar, Kuyruklar, Sürücüler) ve Ağ.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Windows Azure Gizlilik

Gizlilik, Microsoft’un Güvenli Bilgi İşlem girişiminin temellerinden birisidir. Microsoft, ürün ve hizmet döngüsünün tümleşik bir parçası olan gizlilik konusunda çalışmalarını uzun süredir devam ettirmektedir.  Gizlilikle ilgili uygulamalarında saydam olmaya çalışıyor, müşterilerine anlamlı gizlilik seçenekleri sunuyor ve depoladığı verileri sorumluluk duygusuyla yönetiyor.

Microsoft Gizlilik İlkeleri, özel gizlilik bildirimleri ve dahili gizlilik standartları Müşteri Verilerini nasıl topladığı, kullandığı ve koruduğunu belirliyor. Bulut gizliliğiyle ilgili genel bilgiler Microsoft Gizlilik Web sitesinden edinilebilir. Ayrıca, Microsoft’un bulut bilgi işlem alanında gizliliği nasıl ele aldığını açıklamak için Bulutta Gizlilik başlıklı bir tanıtım belgesi de yayınlanmıştır.

Windows Azure Gizlilik Bildirimi, Windows Azure’un müşteriler tarafından kullanımına ilişkin özel gizlilik ilkesini ve uygulamalarını açıklamaktadır.

Müşteri Verilerinin Konumu

Microsoft şu anda Windows Azure’u dünyanın çeşitli yerlerindeki veri merkezlerinde işletmektedir.

 • Müşteriler, Müşteri Verilerinin depolanacağı Microsoft veri merkezlerinin coğrafi konumlarını belirtebilir. Hizmetin kullanılabildiği bölgeler aşağıda gösterilmektedir. Hizmetin kullanılabildiği alt bölgeleri ayrı ayrı görmek için: Windows Azure Hizmet Panosu.
  ANA BÖLGE ALT BÖLGE
  Asya Doğu (Hong Kong)
  Güneydoğu (Singapur)
  Avrupa Kuzey (İrlanda)
  Batı (Hollanda)
  ABD Kuzey Orta (Illinois)
  Güney Orta (Teksas)
  Doğu (Virginia)
  Batı (Kaliforniya)
 • Microsoft, Müşteri Verilerinin yerini veri artıklılığı veya başka amaçlarla ana coğrafi bölge içinde (örneğin, Avrupa) aktarabilir. Örneğin, ana veri merkezinde önemli bir olağanüstü durum yaşanması olasılığına karşı veri dayanıklılığını artırmak için Windows Azure, Blob ve Tablo verilerini aynı ana bölge içindeki iki alt bölge arasında çoğaltır.
 • Microsoft, Müşteri Verilerini müşterinin belirlediği ana coğrafi bölgeler (örneğin, Avrupa’dan ABD’ye veya ABD’den Asya’ya) dışında Microsoft’un müşteri desteği sağlaması, hizmet sorunlarını gidermesi veya yasal gereksinimlere uyma gibi durumlar ya da müşterinin hesabı Müşteri Verilerinin böyle aktarılmasına izin verecek şekilde yapılandırması gibi aşağıdakilerin kullanımının da dahil olduğu durumlar haricinde aktarmaz:
  • Global Caching hizmeti sunan İçerik Dağıtım Ağı (CDN) gibi bölgesel seçimi etkinleştirmeyen özellikler;
  • Uygulama bölgesine bakılmaksızın ABD’ye yazılım uygulama paketleri yedekleyen Web ve Çalışan Rolleri;
  • Uygulama bölgesine bakılmaksızın ABD’de Müşteri Verileri’ni depolayabilen veya aktarabilen önizleme, beta sürümü veya diğer yayın öncesi sürüm özellikleri:
  • Avrupalı müşteriler için Müşteri Verilerini Amerika Birleşik Devletleri’ne veya Asyalı müşteriler için ABD ya da Avrupa’ya aktarabilecek olan Windows Azure Active Directory (Erişim Denetimi hariç);
  • Microsoft, müşterilerin veya son kullanıcılarının Müşteri Verilerine erişebileceği bölgeleri denetlememekte ve sınırlamamaktadır.

  AB Veri Koruma Yönergesi

  AB Veri Koruma Yönergesi (95/46/EC), Avrupa Birliği’nde kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili bir ana çizgi çizmektedir. AB’de, ABD’ye veya çoğu diğer ülkeye göre daha sıkı gizlilik kuralları uygulanmaktadır. Uluslararası iş etkinliklerinin gerektirdiği sürekli bilgi akışına (kişisel verilerin sınır aşırı aktarılması dahil) olanak tanımak için, Avrupa Komisyonu ABD Ticaret Bakanlığı ile, ABD kurumlarının Güvenli Liman Çerçevesi‘ne uyduklarını kendi kendilerine onaylamalarına olanak tanıyan bir anlaşma yapmıştır. Microsoft (bu bakımdan, ABD’deki tüm yan kuruluşlarımız dahil olmak üzere), ABD Ticaret Bakanlığı nezdinde Güvenli Liman onaylıdır . AB Üye Devletlerine ek olarak, Avrupa Ekonomik Alanı üyeleri (İzlanda, Liechtenstein ve Norveç) de Güvenli Liman programı kapsamında onaylanmış olan organizasyonların, kendi ülkelerinden ABD’ye sınır aşırı aktarımları yapmalarına doğrulamak üzere yeterli gizlilik koruması sağladıklarını kabul etmektedirler. İsviçre, İsviçre’den Microsoft’un da onaylı olduğu ABD’ye aktarımları yasallaştırmak için, ABD Ticaret Bakanlığı ile yaklaşık olarak özdeş bir anlaşma (“İsviçre-ABD Güvenli Liman”) yapmıştır.

  Güvenli Liman onayı, AB kişisel verilerinin AB dışında işlenmek üzere Microsoft’a aktarılmasına olanak tanır. AB Veri Koruma Yönergesi ve karşılıklı anlaşmamız kapsamında, Microsoft veri işleyicisi olarak davranırken, müşteri ise verilerin nihai sahibi olarak veri denetleyicisidir ve verilerin Microsoft’a yasalara uygun olarak aktarılmasını sağlamaktan sorumludur. Microsoft’un AB Müşteri Verilerini AB Dışına yalnızca çok sınırlı koşullarda aktaracağını belirtmek önemlidir. Ayrıntılar için Verilerin Konumu bölümüne bakın.

  Microsoft ayrıca, toplu lisans müşterilerine sözleşmeye dayalı ek taahhütler de sunmaktadır:

 • AB Veri Koruma Yönergesi’ne ve ISO/IEC 27001:2005 kapsamında Windows Azure çekirdek özelliklerine ilişkin gereksinimlere uygunluğumuzu ayrıntılandıran bir Veri İşleme Anlaşması.
 • ISO/IEC 27001:2005 kapsamında Windows Azure çekirdek özelliklerine ilişkin kişisel verilerin aktarılmasıyla ilgili sözleşmeye dayalı ek garantiler sağlayan AB Model Sözleşme Maddeleri.

  Müşteri Verileri ve Diğer Veri Türleri

 • Müşteri Verileri, Hizmetleri kullanımınızda sağladığınız veya sizin adınıza sağlanan metinler, sesler, yazılımlar veya görüntü dosyaları dahil tüm verilerdir. Örneğin Müşteri Verileri, Hizmetlerde depolama veya işleme için yüklediğiniz verileri ve Hizmetlerde barındırılması için sizin veya son kullanıcılarınızın yüklediği uygulamaları içermektedir. Yapılandırma ve teknik ayarlarla bilgileri içermez.
 • Yönetici Verileri Hizmetler ile ilgili kaydolma, satın alma veya yönetim işlemleri sırasında ad, adres, telefon numarası ve e-posta adresi gibi yöneticilerle ilgili (hesap ilgili kişisi ve abonelik yöneticileri dahil) sağlanan bilgilerdir.
 • Metaveriler, yapılandırma ve teknik ayarlarla bilgileri içerir. Örneğin, bir Windows Azure Sanal Makinesi veya Windows Azure SQL Veritabanı için bir veritabanı tasarımının disk yapılandırma ayarlarını içerir.
 • Erişim Denetimi Verileri, Windows Azure içerisindeki diğer veri türlerine veya işlevlerine olan erişimi yönetmek için kullanılır. Buna parolalar, güvenlik sertifikaları ve diğer kimlik doğrulamayla ilgili veriler dahildir.

   

   

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Windows Azure Hataya Dayanıklılık ve Artıklık

Windows Azure platformu, hataya dayanıklı ve artıklı olacak şekilde tasarlanmıştır ve müşterilere hataya dayanıklı uygulamalar oluşturma ve dağıtma olanağı verir. Coğrafi olarak dağınık veri merkezi dağıtımlarından, çoğaltılmış rol örnekleri ve depolamaya kadar hizmetin birçok yönü, hataya dayanıklılık ve artıklık sağlamaktadır. Bu önlemlere rağmen Windows Azure platformu tamamıyla hataya dayanıklılık garanti etmemektedir ve Windows Azure platformunu kullanan geliştiriciler uygun durumlarda ek koruma kullanmalıdır.

Hizmet Artıklığı

Windows Azure platform altyapısının her bir katmanı, arıza durumunda çalışmaya devam edecek şekilde tasarlanmıştır ve her bir katmanda artıklı ağ cihazları ve her bir veri merkezinde ikili Internet hizmet sağlayıcıları içermektedir. Yük devretme çoğu durumda otomatiktir (insan müdahalesi gerektirmez) ve her türlü anormallik veya potansiyel ağ sorunlarını tespit etmek için ağ, Ağ Operasyon Merkezi tarafından 7 x 24 izlenmektedir.

Veri Merkezi Artıklığı

Windows Azure platformu, dünyanın dört bir yanındaki birden fazla veri merkezinde çalışmaktadır. Tüm veri merkezini etkileyen bir arıza durumunda müşteriler, yedek konumda uygulamalarını dağıtabilirler.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Windows Azure Uygulama Düzeyinde Güvenlik

Veri merkezi, ağ ve personel güvenlik uygulamalarına ek olarak Windows Azure platformu, tüm müşteriler için güvenlik açısından gelişmiş bir deneyim sağlamak amacıyla uygulama düzeyinde de farklı güvenlik uygulamaları kullanmaktadır. Bu, hem uygulamanın geliştirilme yöntemi, hem de hizmet yöneticilerinin kullanabildiği uygulama özelliklerini içermektedir.

Güvenlik Tabanlı Uygulama Tasarımı

Yayınlanmadan önce yeni Microsoft uygulamaları ve değiştirilen mevcut Microsoft uygulamalarının, o zaman geçerli olan Güvenlik Geliştirme Yaşam Döngüleri yönetimi ve Microsoft’ta uygulanan Güvenilir Bilgi İşlem çalışmalarıyla uyumlu olup olmadığı incelenir.

İncelemeler, tehdit modelleri, kod incelemeleri ve düzeltme planlarını içermektedir. Düzeltme testi, dağıtım için Operasyona Yayınlama öncesinde gerçekleştirilir.

Müşteri tarafından sağlanan uygulamaların güvenliği, müşterinin sorumluluğundadır; ancak Windows Azure bilgi işlem, müşteri tarafından yazılan uygulamalardaki hatalardan kaynaklanabilecek zararı kısıtlamak için opsiyonel korumalı alan teknolojisi (müşteri uygulamalarını sunucu üzerinde yönetici dışındaki bir hesapta çalıştırarak ve yönetilen kodda yazılmış uygulamaları kısmi güvende çalıştırarak) ve bu tür hatalar nedeniyle altyapı ve diğer müşterilere gelebilecek zararı kısıtlamak için zorunlu korumalı alan teknolojisi (hiper yönetici tarafından uygulanan bir korumalı alan içinde bir sanal makinede uygulamaları çalıştırarak) sağlamaktadır.

Güvenlik Özellikleri

Windows Azure, müşterilere sanal makinelere sağlayarak, Windows Server’da bulunan güvenlik seçeneklerinin birçoğuna erişim olanağı vermektedir. Müşteriler yazılımlar ve yapılandırmalarındaki güncellemeleri kontrol etmek için SSL istemci sertifikaları kullanır.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Windows Azure Operasyon ve Personel Güvenliği

Hizmetlerin Tasarımı

Windows Azure platformu, Microsoft personeli müşteri verilerine günlük olarak erişmeyecek şekilde çalışmak üzere tasarlanmıştır. Sınırlı sayıda Microsoft çalışanı Windows Azure Platformu Gizlilik Bildirimi belgesinde açıklandığı gibi müşteri bilgilerine erişebilir.

Olay Yanıtlama

Windows Azure platformu hizmetleri, 7 x 24 çalışan operasyon personeline sahiptir. Olay güvenlikle ilgiliyse, bu tür bir güvenlik olayında uygulanması gereken belgeli prosedürler Operasyon personeli tarafından uygulanacaktır. Ayrıca, tam bir iletişim planı bulunmaktadır ve bu tür bir güvenlik olayında uygulanacaktır.

Denetim

Microsoft yönetim işlemleri denetlenmektedir. Hesap denetimi kılavuzu, değişiklik geçmişini belirlemek üzere görüntülenebilir.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Windows Azure Barındırma Ortamının Güvenliği

Windows Azure platform ortamı bilgisayarlar, işletim sistemleri, uygulamalar ve hizmetler, ağlar, işlemler ve izleme ekipmanları ve özel donanımlardan ve bunların yanı sıra hizmetleri işletmek için gereken yönetim ve operasyon personelinde oluşmaktadır. Bu ortam ayrıca, hizmetleri barındıran fiziksel operasyon merkezlerini de içermektedir ve bunlar da, kötü amaçlı yazılım ve kaza sonucu oluşan hasarlara karşı korunmalıdır.

Temel Mimari Tasarım Noktaları

Windows Azure platformu, herhangi bir güvenlik mekanizmasında çıkan bir sorunun tüm ortamın güvenliğini tehlikeye atması riskini azaltan “Derinlemesine Savunma” sağlamak için tasarlanmıştır. Derinlemesine Savunma katmanları aşağıdakileri içermektedir:

 • Filtreleme Yönlendiricileri: Filtreleme yönlendiricileri, adresler ve portlar arasında izin verildiği şekilde yapılandırılmamış iletişim kurma denemelerini reddeder. Bu, güvenlik açığı bulunan sunucuları arayan, “drones” veya “zombies” kullanan genel saldırıları önlemeye yardımcı olur. Engellemesi görece daha kolay olsa da bu tür saldırılar, güvenlik açığı arayan kötü amaçlı kişilerin en sık kullandığı yöntemdir. Filtreleme yönlendiricileri ayrıca arka uç hizmetlerini sadece ilgili ön uçlardan erişilebilir olacak şekilde yapılandırmayı da desteklemektedir.
 • Güvenlik Duvarları: Güvenlik duvarları, bilinen ve yetkilendirilen portlar, protokoller ve hedef (ve kaynak) IP adresleriyle veri iletişimini kısıtlar.
 • Mesajların Şifreli Korunması: Windows Azure veri merkezleri ve belirli bir veri merkezi içinde kümeler arasında gönderilen kontrol mesajlarını korumak için en az 128 bit şifreli anahtarlı TLS kullanılmaktadır. Müşteriler son kullanıcılar ve müşteri VM’leri arasındaki trafik için şifrelemeyi etkinleştirebilirler.
 • Yazılım Güvenlik Düzeltme Eki Yönetimi: Güvenlik düzeltme eki yönetimi, sistemleri bilinmeyen güvenlik açıklarına karşı korumaya yardımcı olma işleminin ayrılmaz bir parçasıdır. Windows Azure platformu, Microsoft yazılımları için güvenlik düzeltme eklerinin dağıtımını ve kurulumunu yönetmek için tümleşik dağıtım sistemleri kullanmaktadır.
 • İzleme: Güvenlik, ortamdaki cihazların ürettiği büyük miktarda bilgiyi yöneten ve anlamlı ve zamanında izleme ve uyarı sağlayan merkezi izleme, bağıntı ve analiz sistemlerinin yardımıyla izlenir.
 • Ağın Segmentlere Ayrılması: Microsoft, veri merkezleri içinde ve veri merkezleriyle temel birleşim noktalarında izinsiz trafiğe karşı engeller oluşturmak amacıyla, güvenlik duvarları, Ağ Adresi Çevirisi kutuları (yük dengeleyiciler) ve filtreleme yönlendiricileri gibi birçok farklı teknoloji kullanmaktadır. Arka uç ağ, web ve uygulama sunucuları, veri depolama ve merkezi yönetim için bölümlenmiş Yerel Alan Ağlarından oluşmaktadır. Bu sunucular filtreleme yönlendiricileri tarafından korunan özel adres segmentleri halinde gruplanır.

Fiziksel Güvenlik

Fiziksel güvenlik, yazılım tabanlı güvenlik önlemleriyle birlikte uygulanır ve her ikisi için de benzer risk değerlendirme ve risk hafifletme prosedürleri geçerlidir.

Windows Azure platformu hizmetleri, her biri 7 x 24 çalışmak üzere tasarlanmış olan ve güç kesintisi, fiziksel yetkisiz giriş ve ağ kesintilerine karşı işlemleri korumak amacıyla farklı önlemler uygulayan bir global veri merkezleri ağı üzerinden müşterilere sağlanır. Bu veri merkezleri, fiziksel güvenlik ve güvenilirlik için yürürlükteki sektör standartlarıyla uyumludur, Microsoft operasyon personeli tarafından yönetilir ve izlenir ve coğrafi olarak dağınıktır.

Microsoft, yönetici erişim şifrelerini düzenli olarak değiştirmesi zorunlu olan az sayıda operasyon personeli ile sınırlanmış yüksek düzeyde güvenli erişim mekanizmaları kullanmaktadır. Veri merkezi erişimi ve veri merkezi erişim anahtarı açma yetkisi yerel veri merkezi güvenliği uygulamalarıyla birlikte ağ operasyon yöneticisi tarafından kontrol edilir.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Windows Azure Sızma Testi

Microsoft, Windows Azure güvenlik denetimlerini ve süreçlerini iyileştirmek için düzenli olarak sızma testleri yapmaktadır. Güvenlik değerlendirmesinin de müşterilerin uygulama geliştirme ve dağıtma çalışmalarının önemli bir parçası olduğunu bilinmektedir. Bu nedenle, müşterilerin Windows Azure’de barındırılan uygulamaları üzerinde yetkili sızma testleri gerçekleştirmeleri için bir ilke belirlenmiştir. Bu tür bir test gerçek bir saldırıdan farksız olabileceğinden, müşterilerin sızma testini önceden Windows Azure Müşteri Desteği’nden onay aldıktan sonra yapmaları önemlidir. Sızma testi Windows Azure kayıt ve koşullarına uygun olarak yapılmalıdır. Sızma testi talepleri en az 7 gün önceden bildirimde bulunularak gönderilmelidir.

Daha fazla bilgi edinmek veya sızma testini başlatmak için, lütfen Sızma Testi Onay Formu‘nu indirin ve sonra Windows Azure Müşteri Desteği’ne başvurun.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Windows Azure Güvenlik

Windows Azure, Microsoft Global Foundation Services (GFS) tarafından yönetilen ve işletilen veri merkezlerinde çalışır. Coğrafi olarak dağıtılmış bulunan bu veri merkezleri, güvenlik ve güvenilirlik için ISO/IEC 27001:2005 gibi temel endüstri standartlarıyla uyumludur. Dünyanın en büyük çevrimiçi hizmetlerini 24 x 7 süreklilikle sağlama konusunda yılların deneyimine sahip Microsoft operasyon personeli tarafından yönetilir ve izlenirler.

Veri merkezi, ağ ve personel güvenlik uygulamalarına ek olarak, Windows Azure platformu, uygulama geliştiriciler ve hizmet yöneticileri için güvenliği artırmak amacıyla uygulama ve platform katmanları düzeyinde de güvenlik uygulamaları kullanmaktadır.

Bulut Güvenlik İttifakı, bulut hizmetlerinin evrimi aşamasında müşterileri desteklemek için Bulut Denetim Matrisi’ni (CCM) yayınladı. Bu yayına yanıt olarak, Microsoft, Windows Azure güvenlik denetimlerinin CCM denetim çerçevesiyle nasıl eşleştiğini göstermek için bir tanıtım belgesi oluşturarak, müşterilere Windows Azure güvenlik ilkeleri ve yordamlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi sağladı. Daha fazla bilgi için lütfen Windows Azure Bulut Güvenliği İttifakı STAR gönderimine bakın.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather