Category: Azure Monitor

0

Connection Monitor

Azure Network Watcher’ın yeni ve geliştirilmiş sürümü Connection Monitor artık karma ve Azure dağıtımları için birleşik uçtan uca bağlantı izleme yetenekleri sunmaktadır. Kullanıcılar artık şirket içi, Azure ve çoklu bulut kurulumlarının bağlantılarını izlemek için...

0

Azure VMler için Azure Monitor Genel Kullanımda

Azure anal makine performans eğilimlerinin ve bağımlılıklarının derinlemesine bir görünümünü sağlayan sanal makineler (VM’ler) için Azure Monitor genel kullanılabilirliğe sunuldu. VM’ler için Azure Monitor, Windows ve Linux VM’leriniz hakkında önemli izleme verilerini bir araya...

0

Azure Monitor ve Azure Service Health Arasındaki Fark Nedir?

Bu sık sık duyulan bir sorudur. Sonuçta, benzer ve ilgili hizmetler. Azure Monitor, uygulamalarınızın nasıl performans gösterdiğini anlamanıza yardımcı olur ve onları etkileyen sorunları ve bağlı oldukları kaynakları proaktif olarak tanımlar. Azure Service Health,...

0

Azure Sentinel

Geçtiğimiz günlerde yeni nesil bulut tabanlı SIEM ve SOAR çözümü olan Azure Sentinel duyuruldu. Henüz daha Preview olarak yayınlansa da bu makalede özelliklerinden bahsetmek istedim. Azure Sentinel’e, öncelikle kaynakların bağlanması gerekir. Azure Sentinel; Microsoft...

0

Azure’da İzleme (Monitoring) Yetenekleri

İzleme, uygulamanızın performansını, sağlığını ve kullanılabilirliğini ve bağlı olduğu kaynakları belirlemek için veri toplama ve analiz etme eylemidir. Etkili bir izleme stratejisi, uygulamanızın bileşenlerinin ayrıntılı çalışmasını anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, kritik sorunları önceden proaktif...

0

Azure Monitor ile Sanal Makineleri İzleme

VM’ler için Azure Monitor, Windows ve Linux VM’lerinizle ilgili temel izleme verilerini bir araya getirerek şunları yapmanızı sağlar: Özelleştirilebilir uyarı eşikleriyle VM’lerin sağlığını ve kullanılabilirliğini izleyebilirsiniz. Konuk düzeyinde performans sorunlarını giderebilir ve VM kaynak...