Category: AI

0

Azure AI Vision- Optical Character Recognition (OCR)

Optik karakter tanıma – Optical Character Recognition (OCR), yapay zeka (AI) sistemlerinin görüntülerdeki metni okumasını sağlayarak uygulamaların fotoğraflardan, taranmış belgelerden ve diğer dijitalleştirilmiş metin kaynaklarından bilgi çıkarmasına olanak tanır. Elinizde yol işaretleri, reklamlar veya...

0

Büyük Dil Modelleri

Generative AI uygulamaları, doğal dil işleme (Natural Language Processing – NLP) ile ilgili görevleri yürütmek için tasarlanmış makine öğrenimi modellerinin ayrı bir alt kümesi olan Büyük Dil Modelleri (Large Language Models – LLM’ler) tarafından...

0

Generative AI Nedir?

Yapay Zeka (AI), çevreyle etkileşime geçmek ve istenen sonuçlara yönelik belirli talimatlar olmadan faaliyetler yürütmek için makine öğreniminden yararlanarak insan eylemlerini taklit eder. Üretken yapay zeka – Generative AI, yeni içerik üretebilen yapay zeka...

0

Azure AI Custom Vision ile Görüntüleri Sınıflandırma

Görüntü sınıflandırma, yapay zeka (AI) uygulamalarında yaygın bir iş yüküdür. Yapay zeka sistemlerinin görüntülere dayalı olarak gerçek dünyadaki öğeleri tanımlamasını sağlamak için makine öğreniminin tahmin gücünden yararlanır. Görüntü sınıflandırmanın bazı potansiyel kullanımları şunlardır: Bir...

0

Azure AI Hizmetlerinin Güvenliği

Azure AI hizmetlerinin güvenliğini sağlamak, çözümün bir parçası olabilecek kullanıcı verilerinin veri kaybını ve gizlilik ihlallerini önlemeye yardımcı olabilir. Varsayılan olarak Azure AI hizmetleri kaynaklarına erişim, abonelik anahtarları kullanılarak kısıtlanır. Bu anahtarlara erişimin yönetimi...

0

Makine Öğrenimine Giriş

Makine öğrenimi modelleri, tahminler (bilgili tahminler) veya kararlar vermek için verileri kullanan bilgisayar algoritmalarıdır. Makine öğrenimi modelleri, tasarlanma biçimleri açısından geleneksel algoritmalardan farklıdır. Geleneksel bilgisayar yazılımının iyileştirilmesi gerektiğinde insanlar onu düzenler. Buna karşılık, bir...

0

Azure OpenAI Hizmetini Kullanarak Metin Oluşturmaya Başlama

Azure OpenAI ayrıca bilgi istemi girişleri ve oluşturulan çıkışlar üzerinde içerik denetimi gerçekleştirir. Zararlı içerik tespit edilirse istemler veya yanıtlar filtrelenebilir. GPT-4 playground’da ayrıca seçtiğiniz ayarlara göre önceden doldurulmuş Python ve curl kod örneklerini...