Azure Yönetilen Disklerin Depolamasını Standarttan Premium’a ve Tersi Yönde Dönüştürme

Yönetilen diskler iki depolama seçeneği sunar: Premium (SSD tabanlı) ve Standart (HDD tabanlı). Performans ihtiyaçlarınıza bağlı olarak minimum kesintilerle iki seçenek arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Bu özellik, yönetilmeyen diskler için kullanılamaz. Ancak kolayca iki seçenek arasında geçiş yapmak için yönetilen disklere dönüştürebilirsiniz.

Bu makalede, Azure PowerShell’i kullanarak yönetilen diskleri standarttan permium’a veya tam tersi olarak nasıl dönüştüreceğiniz anlatılmaktadır.

Başlamadan önce:

  • Dönüşüm, VM’nin yeniden başlatılmasını gerektirir; bu nedenle, önceden var olan bir bakım aralığı sırasında disklerinizin taşınmasını zamanlayın.
  • Yönetilmeyen diskleri kullanıyorsanız, iki depolama seçenekleri arasında geçiş yapmak için önce yönetilen disklere dönüştürün.

Bir VM’nin tüm yönetilen disklerini standarttan premium’a ve tersi yönde dönüştürme

Aşağıdaki örnekte, bir VM’nin tüm disklerini standarttan premium depolama alanına nasıl geçireceğimizi görebilirsiniz. Premium yönetilen diskleri kullanmak için, VM’niz premium depolama birimini destekleyen bir VM size kullanmalıdır.

# Name of the resource group that contains the VM

$rgName = ‘yourResourceGroup’

 

# Name of the your virtual machine

$vmName = ‘yourVM’

 

# Choose between StandardLRS and PremiumLRS based on your scenario

$storageType = ‘PremiumLRS’

 

# Premium capable size

# Required only if converting storage from standard to premium

$size = ‘Standard_DS2_v2’

 

# Stop and deallocate the VM before changing the size

Stop-AzureRmVM -ResourceGroupName $rgName -Name $vmName -Force

 

$vm = Get-AzureRmVM -Name $vmName -resourceGroupName $rgName

 

# Change the VM size to a size that supports premium storage

# Skip this step if converting storage from premium to standard

$vm.HardwareProfile.VmSize = $size

Update-AzureRmVM -VM $vm -ResourceGroupName $rgName

 

# Get all disks in the resource group of the VM

$vmDisks = Get-AzureRmDisk -ResourceGroupName $rgName

 

# For disks that belong to the selected VM, convert to premium storage

foreach ($disk in $vmDisks)

{

    if ($disk.ManagedBy -eq $vm.Id)

    {

        $diskUpdateConfig = New-AzureRmDiskUpdateConfig –AccountType $storageType

        Update-AzureRmDisk -DiskUpdate $diskUpdateConfig -ResourceGroupName $rgName `

        -DiskName $disk.Name

    }

}

 

Start-AzureRmVM -ResourceGroupName $rgName -Name $vmName

Yönetilen bir diski standarttan premium’a ve tersi yönde dönüştürme

Dev / test iş yükünüzde, maliyetinizi düşürmek için standart ve premium disklerin karışımını isteyebilirsiniz. Premium depolama alanına geçerek bunu başarabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, bir VM’nin tek bir diskini standarttan premium depolama alanına nasıl geçireceğimizi ve tam tersini göstereceğiz. Premium yönetilen diskleri kullanmak için, VM’niz premium depolama birimini destekleyen bir VM boyutu kullanmalıdır.

$diskName = ‘yourDiskName’

# resource group that contains the managed disk

$rgName = ‘yourResourceGroupName’

# Choose between StandardLRS and PremiumLRS based on your scenario

$storageType = ‘PremiumLRS’

# Premium capable size

$size = ‘Standard_DS2_v2’

 

$disk = Get-AzureRmDisk -DiskName $diskName -ResourceGroupName $rgName

 

# Get the ARM resource to get name and resource group of the VM

$vmResource = Get-AzureRmResource -ResourceId $disk.diskId

 

# Stop and deallocate the VM before changing the storage type

Stop-AzureRmVM -ResourceGroupName $vm.ResourceGroupName -Name $vm.Name -Force

 

$vm = Get-AzureRmVM $vmResource.ResourceGroupName -Name $vmResource.ResourceName

 

# Change the VM size to a size that supports premium storage

# Skip this step if converting storage from premium to standard

$vm.HardwareProfile.VmSize = $size

Update-AzureRmVM -VM $vm -ResourceGroupName $rgName

 

# Update the storage type

$diskUpdateConfig = New-AzureRmDiskUpdateConfig -AccountType $storageType -DiskSizeGB $disk.DiskSizeGB

Update-AzureRmDisk -DiskUpdate $diskUpdateConfig -ResourceGroupName $rgName `

-DiskName $disk.Name

 

Start-AzureRmVM -ResourceGroupName $vm.ResourceGroupName -Name $vm.Name

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.