Azure Virtual Machine Packet Capture – Terraform

Bir Network Watcher kullanarak bir Sanal Makineye karşı Ağ Paketi Yakalamayı terraform ile yapılandırmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz.

resource "azurerm_resource_group" "mazureturkey" {
 name   = "mazureturkey-resources"
 location = "North Europe"
}

resource "azurerm_network_watcher" "mazureturkey" {
 name        = "mazureturkey-nw"
 location      = azurerm_resource_group.mazureturkey.location
 resource_group_name = azurerm_resource_group.mazureturkey.name
}

resource "azurerm_virtual_network" "mazureturkey" {
 name        = "mazureturkey-network"
 address_space    = ["10.0.0.0/16"]
 location      = azurerm_resource_group.mazureturkey.location
 resource_group_name = azurerm_resource_group.mazureturkey.name
}

resource "azurerm_subnet" "mazureturkey" {
 name         = "internal"
 resource_group_name = azurerm_resource_group.mazureturkey.name
 virtual_network_name = azurerm_virtual_network.mazureturkey.name
 address_prefixes   = ["10.0.2.0/24"]
}

resource "azurerm_network_interface" "mazureturkey" {
 name        = "mazureturkey-nic"
 location      = azurerm_resource_group.mazureturkey.location
 resource_group_name = azurerm_resource_group.mazureturkey.name

 ip_configuration {
  name             = "mazureturkeyconfiguration1"
  subnet_id           = azurerm_subnet.mazureturkey.id
  private_ip_address_allocation = "Dynamic"
 }
}

resource "azurerm_virtual_machine" "mazureturkey" {
 name         = "mazureturkey-vm"
 location       = azurerm_resource_group.mazureturkey.location
 resource_group_name  = azurerm_resource_group.mazureturkey.name
 network_interface_ids = [azurerm_network_interface.mazureturkey.id]
 vm_size        = "Standard_F2"

 storage_image_reference {
  publisher = "Canonical"
  offer   = "UbuntuServer"
  sku    = "16.04-LTS"
  version  = "latest"
 }

 storage_os_disk {
  name       = "osdisk"
  caching      = "ReadWrite"
  create_option   = "FromImage"
  managed_disk_type = "Standard_LRS"
 }

 os_profile {
  computer_name = "pcmazureturkey-vm"
  admin_username = "mazureturkeyadmin"
  admin_password = "Password1234!"
 }

 os_profile_linux_config {
  disable_password_authentication = false
 }
}

resource "azurerm_virtual_machine_extension" "mazureturkey" {
 name            = "network-watcher"
 virtual_machine_id     = azurerm_virtual_machine.mazureturkey.id
 publisher         = "Microsoft.Azure.NetworkWatcher"
 type            = "NetworkWatcherAgentLinux"
 type_handler_version    = "1.4"
 auto_upgrade_minor_version = true
}

resource "azurerm_storage_account" "mazureturkey" {
 name           = "mazureturkeysa"
 resource_group_name   = azurerm_resource_group.mazureturkey.name
 location         = azurerm_resource_group.mazureturkey.location
 account_tier       = "Standard"
 account_replication_type = "LRS"
}

resource "azurerm_virtual_machine_packet_capture" "mazureturkey" {
 name        = "mazureturkey-pc"
 network_watcher_id = azurerm_network_watcher.mazureturkey.id
 virtual_machine_id = azurerm_virtual_machine.mazureturkey.id

 storage_location {
  storage_account_id = azurerm_storage_account.mazureturkey.id
 }

 depends_on = [azurerm_virtual_machine_extension.mazureturkey]
}

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.