Azure Resource Manager Şablonlarıyla Birden Fazla Azure Kaynağı Oluşturma

Bu makalede bir Azure kaynağının birden çok örneğini oluşturmak için Azure Kaynak Yöneticisi şablonununda yineleme özelliğini kullanacağız.

Aşağıdaki örnek JSON şablonunu kulalnarak birden fazla Storage Account oluşturabilirsiniz.

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2015-01-01/deploymentTemplate.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "parameters": {
  "storageAccountType": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "Standard_LRS",
   "allowedValues": [
    "Standard_LRS",
    "Standard_GRS",
    "Standard_ZRS",
    "Premium_LRS"
   ],
   "metadata": {
    "description": "Storage Account type"
   }
  },
  "location": {
   "type": "string",
   "defaultValue": "[resourceGroup().location]",
   "metadata": {
    "description": "Location for all resources."
   }
  }
 },
 "resources": [
  {
   "type": "Microsoft.Storage/storageAccounts",
   "name": "[concat(copyIndex(),'storage', uniqueString(resourceGroup().id))]",
   "apiVersion": "2018-02-01",
   "location": "[parameters('location')]",
   "sku": {
    "name": "[parameters('storageAccountType')]"
   },
   "kind": "Storage",
   "properties": {},
   "copy": {
    "name": "storagecopy",
    "count": 3
   }
  }
 ]
}

JSON içerisindeki Resource / Properties bölümüne dikkat ederseniz copy etiketi bulunnmaktadır. Bu etiket yardımıyla aynı kaynaktan, yani storage account’tan birden fazla oluşrabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken nokta limitin 800 adet olmasıdır.

Şablonu dağıttıktan sonra birden fazla kaynağınızın Azure üzerinde oluştuğunu görebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.