POWERSHELL İLE AZURE PREMIUM STORAGE ÜZERİNDE SANAL MAKİNE OLUŞTURMAK

Aşağıdaki PowerShell scriptini kullanarak oluşturduğunuz Premium Storage üzerinde sanal makine oluşturabilirsiniz. İlgili yerlere kendi bilgilerinizi girmeyi unutmayın.

$storageAccount = “yourpremiumccount”

$adminName = “youradmin”

$adminPassword = “yourpassword”

$vmName = “yourVM”

$location = “West US”

$imageName = “a699494373c04fc0bc8f2bb1389d6106__Windows-Server-2012-R2-201409.01-en.us-127GB.vhd”

$vmSize = “Standard_DS2”

$OSDiskPath = “https://” + $storageAccount + “.blob.core.windows.net/vhds/” + $vmName + “_OS_PIO.vhd”

$vm = NewAzureVMConfigName $vmName –ImageName $imageName –InstanceSize $vmSize –MediaLocation $OSDiskPath

AddAzureProvisioningConfigWindows -VM $vm –AdminUsername $adminName –Password $adminPassword

NewAzureVMServiceName $vmName –VMs $VM –Location $location

 

Ayrıca yeni oluşan DS serisi sanal makineye aşağıdaki PowerShell ile disk ekleyebilirsiniz.

$storageAccount = “yourpremiumaccount”

$vmName = “yourVM”

$vm = GetAzureVMServiceName $vmName –Name $vmName

$LunNo = 1

$path = “http://” + $storageAccount + “.blob.core.windows.net/vhds/” + “myDataDisk_” + $LunNo + “_PIO.vhd”

$label = “Disk “ + $LunNo

AddAzureDataDiskCreateNewMediaLocation $path –DiskSizeInGB
128DiskLabel $label -LUN $LunNo –HostCaching
ReadOnly -VM $vm | UpdateAzureVm

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.