Azure PowerShell ile Virtual Machine Scale Set ile Diskler Oluşturma

Virtual Machiner Scale Set, VM örneğinin işletim sistemini, uygulamalarını ve verilerini depolamak için diskleri kullanır. Bir ölçek kümesi oluşturup yönettiğinizde, beklenen iş yüküne uygun bir disk boyutu ve yapılandırması seçmeniz önemlidir.

New-AzurRMVmss ile ayarlanmış bir sanal makine ölçeği oluşturabilirsiniz. Trafiği bireysel VM örneklerine dağıtmak için bir yük dengeleyici de yaratılacaktır. Yük dengeleyici, trafiği TCP bağlantı noktası 80’de dağıtmanın yanı sıra, 3389 numaralı TCP bağlantı noktasında uzak masaüstü trafiğine ve 5985 numaralı TCP bağlantı noktasında PowerShell uzaktan erişimine izin veren kuralları içerir.

-DataDiskSizeGb parametresiyle data diskler oluşturabilirsiniz.Aşağıdaki örnekte ilk disk 64 GB ve ikinci disk 128 GB’dir.

New-AzureRMVmss `
 -ResourceGroupName "OnderRG" `
 -Location "NorthEurope" `
 -VMScaleSetName "ONDScaleSet" `
 -VirtualNetworkName "ONDVnet" `
 -SubnetName "ONDSubnet" `
 -PublicIpAddressName "ONDPublicIPAddress" `
 -LoadBalancerName "ONDLoadBalancer" `
 -UpgradePolicyMode "Automatic" `
 -DataDiskSizeInGb 64,128

Diskleri mevcut ölçek kümesine de ekleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte Add-AzureRMVmssDataDisk ile başka bir disk eklemek için önceki adımda oluşturulan ölçek kümesi kullanılmıştır.

$vmss = Get-AzureRMVmss `
     -ResourceGroupName "OnderRG" `
     -VMScaleSetName "ONDScaleSet"

Add-AzureRMVmssDataDisk `
 -VirtualMachineScaleSet $vmss `
 -CreateOption Empty `
 -Lun 2 `
 -DiskSizeGB 128

Update-AzureRMVmss `
 -ResourceGroupName "OnderRG" `
 -Name "ONDScaleSet" `
 -VirtualMachineScaleSet $vmss
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.