AZURE POWERSHELL İLE SANAL MAKİNE OLUŞTURMAK

Öncelikle eğer Azure PowerShell yüklemediyseniz, Microsoft Web Platform Installer linkini kullanarak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz.

  • Aşağıdaki komutları çalıştırarak Azure Subscription ve storage account bilgilerinizi girebilirsiniz.

$subscr=“<subscription adı>”

$staccount=“<storage account adı>”

Select-AzureSubscription -SubscriptionName $subscr –Current

Set-AzureSubscription -SubscriptionName $subscr -CurrentStorageAccountName $staccount

Birden fazla subscription adınız varsa ve doğru Azure Subscription isminizi girebilmeniz için öncesinde Get-AzureSubscription komutunu çalıştırabilirsiniz.

  • Ardından işletim sistemi kurulumu için ImageFamily yada Label değerlerini belirlemeniz gerekmektedir. ImageFamily listesi için aşağıdaki komutu çalıştırabilirisiniz.

Get-AzureVMImage | select ImageFamily –Unique

Aşağıdaki örnekler gibi ImageFamily değerleri listelenecektir.

  • Windows Server 2012 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Server Technical Preview
  • SQL Server 2012 SP1 Enterprise on Windows Server 2012

Eğer istediğiniz imajı bulduysanız PowerShell ISE’yi açarak aşağıdaki komutları çalıştırın.

$family=“<ImageFamily value>”

$image=Get-AzureVMImage | where { $_.ImageFamily –eq $family } | sort PublishedDate -Descending | select -ExpandProperty ImageName -First 1

Bazı durumlarda imaj ismi Imagefamily yerine Label özelliği içerisinde yer alabilmektedir. Bu durumda Label değerlerini alabilmek için:

Get-AzureVMImage | select Label –Unique

Ardından aşağıdaki komutu kullanabilsiniz:

$label=“<Label value>”

$image = Get-AzureVMImage | where { $_.Label -eq $label } | sort PublishedDate -Descending | select -ExpandProperty ImageName -First 1

  • Imajı belirledikten sonra aşağıdaki komut setlerini çalıştırıarak sanal makinelerinizi oluşturabilirsiniz.

 

$family=“Windows Server 2012 R2 Datacenter”

$image=Get-AzureVMImage | where { $_.ImageFamily
eq $family }
| sort PublishedDate -Descending
|
select
-ExpandProperty ImageName -First 1

$vmname=“ONDERDC1”

$vmsize=”Medium”

$vm1=New-AzureVMConfig -Name $vmname -InstanceSize $vmsize -ImageName $image

$cred=Get-Credential -Message local administrator kullanıcı adı ve parolasını girin.”

$vm1 |
Add-AzureProvisioningConfig -Windows -AdminUsername $cred.GetNetworkCredential().Username -Password $cred.GetNetworkCredential().Password

$vm1 |
Set-AzureSubnet -SubnetNames “BackEnd”

$vm1 |
Set-AzureStaticVNetIP -IPAddress 192.168.244.4

$disksize=20

$disklabel=“DCData”

$lun=0

$hcaching=“None”

$vm1 |
Add-AzureDataDisk -CreateNew -DiskSizeInGB $disksize -DiskLabel $disklabel LUN $lun HostCaching $hcaching

$svcname=“Azure-Onder”

$vnetname=“OnderDatacenter”

New-AzureVM –ServiceName $svcname –VMs $vm1 –VNEtName $vnetname

 

Yada domain üyesi bir sanal makine oluşturmak için:

$family=“Windows Server 2012 R2 Datacenter”

$image=Get-AzureVMImage | where { $_.ImageFamily
eq $family }
| sort PublishedDate -Descending | select -ExpandProperty ImageName -First 1

$vmname=“LOB1”

$vmsize=“Large”

$vm1=New-AzureVMConfig -Name $vmname -InstanceSize $vmsize -ImageName $image

$cred1=Get-Credential –Message ” local administrator kullanıcı adı ve parolasını girin “

$cred2=Get-Credential –Message “Domaine üye olabilmesi için gerekli yetkili kullanıcının kullanıcı adı ve parolasını girin

$domaindns=“onderdeger.com”

$domacctdomain=“ONDERDEGER”

$vm1 |
Add-AzureProvisioningConfig -AdminUsername $cred1.GetNetworkCredential().Username -Password $cred1.GetNetworkCredential().Password -WindowsDomain –Domain $domacctdomain DomainUserName $cred2.GetNetworkCredential().Username -DomainPassword $cred2.GetNetworkCredential().Password -JoinDomain $domaindns

$vm1 |
Set-AzureSubnet -SubnetNames “FrontEnd”

$disksize=200

$disklabel=“LOBData”

$lun=0

$hcaching=“ReadWrite”

$vm1 |
Add-AzureDataDisk -CreateNew -DiskSizeInGB $disksize -DiskLabel $disklabel LUN $lun HostCaching $hcaching

$svcname=“Azure-Onder”

$vnetname=“OnderDatacenter”

New-AzureVM –ServiceName $svcname -VMs $vm1 -VNetName $vnetname

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.