Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – Uygulamaların Yüksek Kullanılabilirliği İçin Trafiği Yönlendirme

Bu komut, bir kaynak grubu, iki uygulama servis planı, iki web uygulaması, bir trafik yöneticisi profili ve iki trafik yöneticisi uç noktası oluşturur. Trafik Yöneticisi trafiği birincil bölge olarak bir bölgedeki uygulamaya yönlendirir ve birincil bölgedeki uygulama kullanılamadığında ikincil bölgeye yönlendirir. Komut dosyasını çalıştırmadan önce, MyWebApp, MyWebAppL1 ve MyWebAppL2 değerlerinizi Azure’deki benzersiz değere değiştirmeniz gerekir. Komut dosyasını çalıştırdıktan sonra, birincil bölgedeki uygulamaya mywebapp.trafficmanager.net URL’si ile erişebilirsiniz.

# Variables for common values
$rgName1=”MyResourceGroup1″
$rgName2=”MyResourceGroup2″
$location1=”eastus”
$location2=”westeurope”

# The values of the variables below must be unique (replace with your own names).
$webApp1=”mywebapp$(Get-Random)”
$webApp2=”mywebapp$(Get-Random)”
$webAppL1=”MyWebAppL1″
$webAppL2=”MyWebAppL2″

# Create a resource group in location one.
New-AzureRmResourceGroup -Name $rgName1 -Location $location1

# Create a resource group in location two.
New-AzureRmResourceGroup -Name $rgName2 -Location $location2

# Create a website deployed from GitHub in both regions (replace with your own GitHub URL).
$gitrepo=”https://github.com/Azure-Samples/app-service-web-dotnet-get-started.git”

# Create a hosting plan and website and deploy it in location one (requires Standard 1 minimum SKU).

$appServicePlan = New-AzureRmAppServicePlan -Name $webappl1 -ResourceGroupName $rgName1 `
-Location $location1 -Tier Standard

$web1 = New-AzureRmWebApp -ResourceGroupName $rgname1 -Name $webApp1 -Location $location1 `
-AppServicePlan $webappl1

# Configure GitHub deployment from your GitHub repo and deploy once.
$PropertiesObject = @{
repoUrl = “$gitrepo”;
branch = “master”;
isManualIntegration = “true”;
}

Set-AzureRmResource -PropertyObject $PropertiesObject -ResourceGroupName $rgname1 `
-ResourceType Microsoft.Web/sites/sourcecontrols -ResourceName $webapp1/web `
-ApiVersion 2015-08-01 -Force

# Create a hosting plan and website and deploy it in location two (requires Standard 1 minimum SKU).

$appServicePlan = New-AzureRmAppServicePlan -Name $webappl2 -ResourceGroupName $rgName2 `
-Location $location2 -Tier Standard

$web2 = New-AzureRmWebApp -ResourceGroupName $rgname2 -Name $webApp2 `
-Location $location2 -AppServicePlan $webappl2

$PropertiesObject = @{
repoUrl = “$gitrepo”;
branch = “master”;
isManualIntegration = “true”;
}

Set-AzureRmResource -PropertyObject $PropertiesObject -ResourceGroupName $rgname2 `
-ResourceType Microsoft.Web/sites/sourcecontrols -ResourceName $webapp2/web `
-ApiVersion 2015-08-01 -Force

# Create a Traffic Manager profile.
$tm = New-AzureRmTrafficManagerProfile -Name ‘MyTrafficManagerProfile’ -ResourceGroupName $rgname1 `
-TrafficRoutingMethod Priority -RelativeDnsName $web1.SiteName -Ttl 60 `
-MonitorProtocol HTTP -MonitorPort 80 -MonitorPath /

 

# Create an endpoint for the location one website deployment and set it as the priority target.
$endpoint = New-AzureRmTrafficManagerEndpoint -Name ‘MyEndPoint1’ -ProfileName $tm.Name `
-ResourceGroupName $rgname1 -Type AzureEndpoints -Priority 1 `
-TargetResourceId $web1.Id -EndpointStatus Enabled

# Create an endpoint for the location two website deployment and set it as the secondary target.
$endpoint2 = New-AzureRmTrafficManagerEndpoint -Name ‘MyEndPoint2’ -ProfileName $tm.Name `
-ResourceGroupName $rgname1 -Type AzureEndpoints -Priority 2 `
-TargetResourceId $web2.Id -EndpointStatus Enabled

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.