Azure Powershell ile Ağlar Üzerinde Çalışma – 2 Sanal Ağ Arasında Peering

Bu komut Azure ağı vasıtasıyla aynı bölgede iki sanal ağ oluşturur ve bağlar. Komut dosyasını çalıştırdıktan sonra, iki sanal ağ arasında bir peering oluşturabilirsiniz.

# Variables for common values
$rgName=’MyResourceGroup’
$location=’eastus’

# Create a resource group.
New-AzureRmResourceGroup -Name $rgName -Location $location

# Create virtual network 1.
$vnet1 = New-AzureRmVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name ‘Vnet1’ -AddressPrefix ‘10.0.0.0/16’ -Location $location

# Create virtual network 2.
$vnet2 = New-AzureRmVirtualNetwork -ResourceGroupName $rgName -Name ‘Vnet2’ -AddressPrefix ‘10.1.0.0/16’ -Location $location

# Peer VNet1 to VNet2.
Add-AzureRmVirtualNetworkPeering -Name ‘LinkVnet1ToVnet2’ -VirtualNetwork $vnet1 -RemoteVirtualNetworkId $vnet2.Id

# Peer VNet2 to VNet1.
Add-AzureRmVirtualNetworkPeering -Name ‘LinkVnet2ToVnet1’ -VirtualNetwork $vnet2 -RemoteVirtualNetworkId $vnet1.Id

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.