Kurum İçi SQL Server Veritabanını Azure SQL Veritabanına Taşıma

Kurum içi SQL Server veritabanlarını Azure SQL Veritabanı’na taşıma için Azure Veritabanı Geçiş Hizmeti’ni ( Azure Database Migration Service ) kullanabilirsiniz. Bu örnekte, şirket içi Windows Server 2008 R2’deki SQL Server 2008 veritabanını Azure...