Monthly Archive: Ekim 2017

Microsoft Azure ile Terraform 0

Microsoft Azure ile Terraform

Hashicorp Terraform, bulut altyapısını hazırlama ve yönetme için açık kaynaklı bir araçtır. Yapılandırma dosyalarında, sanal makineler, depolama hesapları ve ağ arabirimleri gibi bulut kaynaklarının topolojisini tanımlayan altyapıyı kodlar. Terraform’un komut satırı arabirimi (CLI), yapılandırma...