Azure AI Galeri

Azure AI Gallery, Cortana Intelligence Suite ile oluşturulmuş çözümleri keşfetmek ve paylaşmak için topluluk temelli bir sitedir. Galeri, kendi analitik çözümlerinizi geliştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli kaynaklara sahiptir.

 • Denemeler – Galeri, Azure Machine Learning Studio’da geliştirilen çok çeşitli deneyler içermektedir. Bunlar, belirli bir makine öğrenme tekniğini gösteren hızlı konsept kanıt deneylerinden kompleks makine öğrenme problemleri için tamamen geliştirilmiş çözümlere kadar uzanmaktadır.
 • Jupyter Notebook – Jupyter Notebook’lar kod, veri görselleştirme ve dokümantasyonu tek bir interaktif tuval içine ekler. Galeri’deki notebooklar, gelişmiş makine öğrenme teknikleri ve çözümleri hakkında öğretici ve detaylı açıklamalar sağlar.
 • Çözümler – Önceden yapılandırılmış çözümler, referans mimarileri ve tasarım modellerinden Cortana Intelligence Solutions’ı hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Verilen talimatlar veya özellikli bir ortakla bunları kendi haline getirebilirsiniz.
 • Öğreticiler – Makine öğrenme teknolojileri ve kavramları hakkında size yol gösterecek veya çeşitli makine öğrenme problemlerini çözmek için gelişmiş yöntemleri tanımlamak için bir dizi eğitim bulunmaktadır.

Bu temel Galeri kaynakları mantıksal olarak birkaç farklı şekilde gruplanabilir:

 • Koleksiyonlar (Collections) – Bir koleksiyon, belirli bir çözüm veya konsepte hitap eden deneyleri, API’ları ve diğer Galeri öğelerini gruplandırmanıza olanak tanır.
 • Industries – Galeri’nin Industries bölümü, perakende, imalat, bankacılık ve sağlık gibi endüstrilere özgü çeşitli kaynakları bir araya getirir.
 • Yarışmalar, Cortana Intelligence Suite’i kullanarak karmaşık sorunları çözmek için veri bilimcileri topluluğu ile rekabet edebilmek için heyecan verici bir fırsat sunmaktadır.

Herkes, Galeri’deki Microsoft ve gelişmiş analitik topluluğundan katkıda bulunan çeşitli kaynak türlerine göz atabilir ve bunları arayabilir. Bunları daha fazla bilgi edinmek ve kendi veri analiz problemlerini çözmeye başlamak için kullanabilirsiniz. Denemeler ve Jupyter notebooklarını kendi Machine Learning Studio çalışma alanınıza da indirebilirsiniz.

Son zamanlarda yayınlanan ve popüler kaynakları Galeri’de kolayca bulabilirsiniz veya ad, etiketler, algoritmalar ve diğer özniteliklerle arayabilirsiniz.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Azure Network Security

Azure’de güvenlik, her aşamada tasarım, kod geliştirme, izleme, operasyonlar, tehdit istihbaratı ve müdahale konularında inşa edilmiştir. Bulutun genişliğinin ve ölçeğinin güvenlik teknolojisine ve birkaç organizasyonun sağlayabileceği süreçlere derin bir bağlılık gerektirdiği bilinmektedir. On yıllarca süren kurumsal yazılım geliştirme ve Microsoft Azure, Bing, Dynamics 365, Office 365, OneDrive ve Xbox Live gibi dünyanın en büyük çevrimiçi hizmetlerini çalıştıran Microsoft, güvenlik konusundaki benzersiz bakış açısını oluşturdu. Trilyonlarca sinyalden ve milyarlarca kaynaktan geliştirilen tehdit istihbaratını kullanan Microsoft, Microsoft Secure olarak adlandırılan kapsamlı bir yaklaşım sağlamak için güvenlik kapasitesine yıllık 1 milyardan fazla yatırım yapmaktadır.

Microosft kapsamlı operasyonel deneyimlerinizi güvenli bir platform oluşturmak için ve güvenli uygulamalar oluşturmaya yardımcı olacak hizmetler geliştirmektedir. Microsoft’un sözü, uygulamalarınızı, verilerini ve kimliklerini güvence altına almak için Azure’u kullanabileceğinizdir. Bulut hizmet sağlayıcıları arasında liderlik yapmasını sağlayan bu sözü geniş bir Azure uyum sertifikaları setiyle sunmaktadır.

Bu blogda, bir ağ perspektifinden güvenlik üzerine yoğunlaşacağım ve oldukça güvenli bulut hizmetleri oluşturmak için Azure ağ yeteneklerini nasıl kullanabileceğinizi anlatacağım. Dört ayrı alan, müşterilere nasıl güvenli bir ağ sağladığını göstermektedir:

 • Müşteri ağları için bir izolasyon sınırı sağlayan güvenli bir ağ yapısını sağlamak için Azure Sanal Ağı’dır.
 • Sanal Ağ yapılandırması ve politikaları bulut uygulamalarını korur.
 • Aktif izleme sistemleri ve araçları güvenlik doğrulamasını sağlar.
 • Dahili gelişmiş güvenlik güçlendirmesi ile altta yatan bir fiziksel ağ altyapısı, küresel ağın tamamını korur.

Bulut hizmetlerinin muazzam büyümesini desteklemek ve mükemmel bir ağ deneyimi yaşatmak için Microsoft, dünyanın en büyük dark fiber omurgalarından birine sahiptir ve veri merkezlerini ve müşterilerini birbirine bağlar. Azure’da müşterilere izole edilmiş özel ağlar sağlamak için paylaşılan fiziksel ağın üstünde mantıksal yer paylaşımı ağları çalıştırılmaktadır.

Devamını Oku

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Geri Yüklenen Azure VM’leri Özelleştirmek İçin Şablonları Kullanma

Bu blog yazısında, geri yükleme gereksinimlerinize uyacak şekilde Azure yedeklemesinden geri yükleme işleminin bir parçası olarak yaratılacak VM’i nasıl özelleştirebileceğinizi anlatacağım.

Azure Yedekleme, VM yedeklemesinden geri yüklemenin üç yolunu sunar – VM yedeklemesinden yeni bir VM oluşturun, Diskleri VM yedeğinden geri yükleyin ve bunları bir VM oluşturmak veya VM yedeklemesinden anında dosya kurtarma yapmak için kullanın. VM yedeklemesinden bir VM oluşturduğunuzda geri yüklenen bir VM oluştururken, yapılandırmayı yedekleme esnasında mevcut olanından özelleştirmenize izin vermez. Test geri yüklemeyi veya yeni bir VM’i farklı bir yapılandırmayla döndürmek isterseniz, geri yükleme disklerini kullanın ve PowerShell’i kullanarak bu diskleri farklı bir VM yapılandırmasına bağlayın. Bugün, geri yükleme VM’si için yapılandırmayı özelleştirmenize olanak tanıyan geri yükleme diskleri seçeneği ile birlikte dağıtılması için özelleştirilebilir bir şablon sağlayan bir özelliği duyurulmuştur.

Devamını Oku

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Azure Altyapı Hizmetlerinde SharePoint Server 2016

Microsoft, SharePoint’in işbirliği özelliklerinden yararlanmak için Office 365’te SharePoint Online’ı önerir. Şu anda sizin için en iyi seçenek bu değilse, SharePoint Server 2016’yı kullanmalısınız. Ancak, Microsoft Azure altyapı hizmetlerindeki bir SharePoint Server 2016 çiftliği oluşturmak için ek planlama konuları ve dağıtım adımları vardır.

Değerlendirmeden başarılı dağıtıma kadar tanımlanmış bir yol için, Microsoft Azure’deki SharePoint Server 2016’ya bakabilirsiniz. https://technet.microsoft.com/library/mt779107(v=office.16).aspx Bu yeni içerik kümesi, Azure’de dev / test, hazırlama, üretim veya felaket kurtarma SharePoint Server 2016 çiftliklerini tasarlama ve dağıtma sürenizi azaltır.

İki reçeteli dev / test ortamı için adım adım talimatlar vardır:

 1. Gösterim, değerlendirme veya uygulama testleri için Azure’de çalışan tek sunuculu bir çiftlik.

2. Azure IaaS hibrid konfigürasyonunda, istemci erişimi ve yönetimi ile deney yapmak için Azure’de çalışan bir intranet çiftliği.

SharePoint Server 2016 grubunuz için Azure ortamını planlamaya hazır olduğunuzda Azure’de bir SharePoint Server 2016 çiftliği tasarlama konusuna bakın. https://technet.microsoft.com/library/mt779108(v=office.16).aspx Tabloda yapılan adım adım yaklaşım, Azure altyapı hizmetlerinin ağ oluşturma, depolama ve hesaplama öğeleri için birbiriyle ilişkili ayarların doğru kümesini toplamış olmanızı sağlar.

Tablo tabanlı, aşamalı bir yaklaşım, Azure altyapısını işletmenizin ihtiyaçları için uyarlayabileceğiniz veya genişletebileceğiniz doğru ayarlarla oluşturduğunuzdan emin olmanızı sağlar.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Azure PowerShell Örnekleri – PowerShell ile Tamamen Yapılandırılmış Bir Sanal Makine Oluşturma

Bu komut, Windows Server 2016 çalıştıran bir Azure Sanal Makinesi oluşturmaktadır. Komut dosyasını çalıştırdıktan sonra sanal makineye RDP üzerinden erişebilirsiniz.

Bu örneği çalıştırabilmeniz için, Azure PowerShell modülünün 5.1.1 veya sonraki sürümünü gerektirir. Sahip olduğunuz sürümü bulmak için Get-Module -ListAvailable AzureRM komutunu çalıştırın.

Azure ile bağlantı oluşturmak için Login-AzureRmAccount komutunu çalıştırın.

# Variables for common values
$resourceGroup = “myResourceGroup”
$location = “westeurope”
$vmName = “myVM”

# Create user object
$cred = Get-Credential -Message “Enter a username and password for the virtual machine.”

# Create a resource group
New-AzureRmResourceGroup -Name $resourceGroup -Location $location

# Create a subnet configuration
$subnetConfig = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name mySubnet -AddressPrefix 192.168.1.0/24

# Create a virtual network
$vnet = New-AzureRmVirtualNetwork -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
-Name MYvNET -AddressPrefix 192.168.0.0/16 -Subnet $subnetConfig

# Create a public IP address and specify a DNS name
$pip = New-AzureRmPublicIpAddress -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
-Name “mypublicdns$(Get-Random)” -AllocationMethod Static -IdleTimeoutInMinutes 4

# Create an inbound network security group rule for port 3389
$nsgRuleRDP = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name myNetworkSecurityGroupRuleRDP -Protocol Tcp `
-Direction Inbound -Priority 1000 -SourceAddressPrefix * -SourcePortRange * -DestinationAddressPrefix * `
-DestinationPortRange 3389 -Access Allow

# Create a network security group
$nsg = New-AzureRmNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
-Name myNetworkSecurityGroup -SecurityRules $nsgRuleRDP

# Create a virtual network card and associate with public IP address and NSG
$nic = New-AzureRmNetworkInterface -Name myNic -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
-SubnetId $vnet.Subnets[0].Id -PublicIpAddressId $pip.Id -NetworkSecurityGroupId $nsg.Id

# Create a virtual machine configuration
$vmConfig = New-AzureRmVMConfig -VMName $vmName -VMSize Standard_D1 | `
Set-AzureRmVMOperatingSystem -Windows -ComputerName $vmName -Credential $cred | `
Set-AzureRmVMSourceImage -PublisherName MicrosoftWindowsServer -Offer WindowsServer -Skus 2016-Datacenter -Version latest | `
Add-AzureRmVMNetworkInterface -Id $nic.Id

# Create a virtual machine
New-AzureRmVM -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location -VM $vmConfig

 

Komut Açıklamaları

Komut Notlar
New-AzureRmResourceGroup Tüm kaynakların depolandığı bir kaynak grubu oluşturur.
New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig Bir alt ağ yapılandırması oluşturur. Bu yapılandırma, sanal ağ oluşturma işlemi ile birlikte kullanılır.
New-AzureRmVirtualNetwork Sanal bir ağ oluşturur.
New-AzureRmPublicIpAddress Public bir IP adresi oluşturur.
New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig Bir ağ güvenliği grubu kuralı yapılandırması oluşturur. Bu yapılandırma, NSG oluşturulduğunda bir NSG kuralı oluşturmak için kullanılır.
New-AzureRmNetworkSecurityGroup Bir ağ güvenliği grubu oluşturur.NSG.
Get-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig Alt ağ bilgisi alır. Bu bilgi, bir ağ arabirimi oluştururken kullanılır.
New-AzureRmNetworkInterface Bir ağ arabirimi oluşturur.
New-AzureRmVMConfig Bir VM yapılandırması oluşturur. Bu yapılandırma, VM adı, işletim sistemi ve yönetici kimlik bilgileri gibi bilgileri içerir. Yapılandırma VM oluşturulurken kullanılır.
New-AzureRmVM Bir sanal makine oluşturur.
Remove-AzureRmResourceGroup Içinde bulunan bir kaynak grubunu ve tüm kaynakları siler.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather