Azure Portal’da SQL Veritabanı Sorgu Editörü

Azure SQL Veritabanları ve SQL Veri Ambarı’ndaki sorguları Azure Portal’dan ayrılmadan verimli bir şekilde yürütmenizi sağlayan bir tarayıcı içi sorgu aracının kullanılabileceği duyuruldu. Bu SQL Veritabanı Sorgu Düzenleyicisi şimdi Azure Portal’da genel önizleme konumundadır.

Bu düzenleyiciyle, bir istemci aracından bağlanmaya veya güvenlik duvarı kurallarını yapılandırmaya gerek kalmadan veritabanınıza erişebilir ve bunlara sorgu yapabilirsiniz. Bu yeni düzenleyicideki çeşitli özellikler, veritabanınızı sorgulamak için kesintisiz bir deneyim yaratmaktadır.

Sorgularınızı veritabanınıza karşı yürütmeden önce, SQL sunucunuzla veya Azure Active Directory (AAD) kimlik bilgileriyle oturum açmanız gerekir. Bu SQL sunucusunun AAD yöneticisiyseniz, AAD tek oturum açma özelliğini kullanarak Query Editor’ı ilk açtığınızda otomatik olarak oturum açarsınız.

SSMS’de sorgular yazmaya zaten aşina iseniz, tarayıcı içi Sorgu Düzenleyicisi’nde evinizde hissedeceksiniz. Bu düzenleyicide, yeni tablo oluşturma, tablo verilerini görüntüleme, tablo verilerini düzenleme, saklı yordam oluşturma veya tablo bırakma gibi birçok yaygın sorgu çalıştırılabilir. Kısmi sorguları veya toplu sorguları bu düzenleyicide çalıştırma esnekliğiniz vardır. Ve sözdizimi vurgulama ve hata belirten kullanan bu düzenleyici, komut dosyalarını bir esinti haline getirir. Ayrıca mevcut bir sorgu dosyasını Sorgu Düzenleyicisi’ne kolayca yükleyebilir veya mevcut komut dosyanızı bu düzenleyicide yerel makinenize kaydedebilirsiniz. Bu özellik, düzenleyiciler arasındaki sorguları kaydetmek ve taşımak için kolaylık sağlar. Bu Sorgu Düzenleyicisi ile SSMS arasındaki bir diğer benzerlik, Sonuçlar bölmesini, Düzenleyici ve Sonuç bölümleri arasında istenilen oranda elde etmek için yeniden boyutlandırma yeteneğidir. Sonuçları, tüm çıktıyı kaydırmak zorunda kalmadan, anahtar kelimeye göre de filtreleyebilirsiniz.

SQL Database

Bu deneyimi, SQL veritabanınıza gidip Araçlar komutunu ve ardından aşağıdaki ekran görüntülerinde gösterildiği gibi Sorgu Düzenleyicisi’ni (önizleme) tıklayarak bulabilirsiniz. Bu özellik genel önizlemede olsa da, düzenleyiciyi kullanmadan önce önizleme şartlarını kabul etmeniz gerekecektir.

Devamını Oku

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Azure DevTest Labs

Uygulama geliştiriciler ve test uzmanları, buluta giderek ortamlarını yaratma ve yönetme konusundaki gecikmeleri en aza indirmektedirler. Azure gecikme sorununu çözmekte ve yeni ve uygun maliyetli bir yapı içinde self-servis yapılabilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte, geliştiriciler ve test uzmanlarının kendi kendine hizmet ortamlarını yapılandırmada önemli bir zaman harcaması gerekmektedir. Ayrıca, karar vericiler, aşırı yük getirmeksizin maliyet tasarruflarını en üst düzeye çıkarmak için bulutu nasıl kullanacakları konusunda tam bir fikre sahip değillerdir.

Azure DevTest Labs, geliştiricilerin ve test uzmanlarının Azure’da hızlı bir şekilde ortam yaratmalarına ve zaman kayıplarını en aza indirmeye, maliyeti kontrol etmesine yardımcı olan bir hizmettir. Yeniden kullanılabilir şablonlar ve imajlar kullanarak Windows ve Linux ortamlarını hızlı bir şekilde hazırlayarak uygulamanızın en son sürümünü test edebilirsiniz. İsteğe bağlı ortamlar sağlamak için dağıtım hattınızı DevTest Labs ile kolayca entegre edebilirsiniz. Birden fazla test aracısı hazırlayarak yük testinizi ölçeklendirip , eğitim ve demolar için önceden hazırlanmış ortamlar oluşturabilirsiniz.

DevTest Labs, buluttaki geliştirici ve test ortamlarını oluşturma, yapılandırma ve yönetmede aşağıdaki avantajları sağlar

Sorunsuz Self Servis

DevTest Labs, kullanıcı başına sanal makine (VM) sayısı ve laboratuar başına VM sayısı gibi laboratuvarınızda ilkeler belirlemenize izin vererek maliyetleri kontrol etmeyi kolaylaştırır. DevTest Labs, VM’leri otomatik olarak kapatmak ve başlatmak için ilkeler oluşturmanızı sağlar.

Hızlıca Teste Hazır Hale Getirin

DevTest Labs, ekibinizin uygulamaları geliştirmeye ve test etmeye başlamasına ihtiyaç duyan her şeyden önce ön hazırlıklı ortamlar oluşturmanızı sağlar. Uygulamanızın son iyi kurulumunun bulunduğu ortamları talep edip , hemen çalışmaya başlayabilirsiniz. Veya, daha hızlı ve daha çevreci ortam yaratmak için konteynırları kullanabilirsiniz.

Bir Kere Yaratın, Her Yerde Kullanın

Ortam şablonlarını ve eserlerini ekibinizde veya kuruluşunuzda capture edip ve paylaşabilirsiniz – bunların hepsini kaynak denetimi altında yapmalısınız – geliştirici ve test ortamlarını kolayca oluşturmak için.

Mevcut Araç Takımınızla Bütünleşir

Dev / Test ortamlarının doğrudan tercih edilen sürekli entegrasyon (CI) aracınızdan, tümleşik geliştirme ortamından (IDE) veya otomatikleştirilmiş yayın hattından sağlanması için önceden hazırlanmış eklentileri veya APIleri kullanabilirsiniz. Kapsamlı komut satırı aracını da kullanabilirsiniz.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Microsoft Azure Üzerinde SoftNAS Cloud®

Uygulamalarınızı veya verilerinizi değiştirmeden bir Azure bulut barındırma altyapısının sunduğu sınırsız esneklikten yararlanabilseydiniz ne olurdu? Kendi yoğun veri merkezlerinizi yeniden yapılandırmanın zorunluluğu olmaksızın, gereksinimleriniz değiştikçe ve talepleriniz büyüdükçe işinize devam edebilecek bir hareket düşünür müydünüz? Tek bir kuruluşun karşılayamayacağı Microsoft Azure talep üzerine kaynakların esnekliğini ve ölçeğini göz önünde bulundurmaktadır, böylece dünyanın herhangi bir yerinde neredeyse sınırsız uyum sağlayabilirsiniz!

BT organizasyonları, işlerinde en iyi seçimi yapma özgürlüğüne ihtiyaç duyarlar. Kurumsal depolama kapasitelerindeki talepler artan bir oranda artmaya devam etmektedir. Erişim gereksinimlerine bakılmaksızın daha fazla veri depolamak ve daha fazla uygulama , kullanıcı sağlamak için erişim şarttır. Son derece kolay tüketim, arttıkça ödenen fiyatlandırma ve büyümede mimari sınırlar olmaksızın, genel bulut tüketim modelinin cazibesi artıyor.

SoftNAS Cloud®, genellikle NFS, SMB / CIFS / SMB, iSCSI ve Apple Dosya Protokolü (AFP) gerektiren uygulamalar için geleneksel kurum içi depolama seçeneklerini değiştirebilen yazılım yalnızca kurumsal depolama sanal cihazı çözümüdür. Microsoft, terabayttan çok petabayt’a kadar depolama kapasitesine ihtiyaç duyan müşteriler için Azure’a kolay bir geçiş sağlamak için SoftNAS ile ortaklık kurdu.

SKU’lar listesinden seçtiğiniz geleneksel depolama biriminin aksine,  Azure’da çalışan SoftNAS Cloud, yapılandırmak işlemi bir saatten daha kısa sürer. Azure Portal üzerinden dört ana adım vardır:

  • Sanal Depolama Aygıtını Oluşturma – Azure arama işlevi, SoftNAS Cloud görüntüsünü bulur ve sonra sanal denetleyiciyi “örnek türü” seçerek sizi yönlendirir. Seçenekler, SoftNAS Cloud görüntüsünü yüklemek için uygun bir hesaplama kapasitesi seçmek için portaldaki iş akışında anında görünür. Azure örnek türleri, önbelleğe alma, ağ oluşturma ve CPU için RAM ve yerel SSD gibi farklı derecelerde performansa izin veren hayati fiziksel içerikleri sağlar.

Devamını Oku

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Azure PowerShell Örnekleri – Azure’a Bir VHD Yüklemek ve Yeni Bir VM Oluşturmak

Bu komut, yerel bir .vhd dosyasını genelleştirilmiş bir VM’den alır ve Azure’ye yükler, Yönetilen Disk görüntüsü oluşturur ve onu kullanarak yeni bir VM oluşturur.

Bu örneği çalıştırabilmeniz için, Azure PowerShell modülünün 5.1.1 veya sonraki sürümünü gerektirir. Sahip olduğunuz sürümü bulmak için Get-Module -ListAvailable AzureRM komutunu çalıştırın.

Azure ile bağlantı oluşturmak için Login-AzureRmAccount komutunu çalıştırın.

# Provide values for the variables
$resourceGroup = ‘myResourceGroup’
$location = ‘EastUS’
$storageaccount = ‘mystorageaccount’
$storageType = ‘Standard_LRS’
$containername = ‘mycontainer’
$localPath = ‘C:\Users\Public\Documents\Hyper-V\VHDs\generalized.vhd’
$vmName = ‘myVM’
$imageName = ‘myImage’
$vhdName = ‘myUploadedVhd.vhd’
$diskSizeGB = ‘128’
$subnetName = ‘mySubnet’
$vnetName = ‘myVnet’
$ipName = ‘myPip’
$nicName = ‘myNic’
$nsgName = ‘myNsg’
$ruleName = ‘myRdpRule’
$vmName = ‘myVM’
$computerName = ‘myComputerName’
$vmSize = ‘Standard_DS1_v2’

# Get the username and password to be used for the administrators account on the VM.
# This is used when connecting to the VM using RDP.

$cred = Get-Credential

# Upload the VHD
New-AzureRmResourceGroup -Name $resourceGroup -Location $location
New-AzureRmStorageAccount -ResourceGroupName $resourceGroup -Name $storageAccount -Location $location `
-SkuName $storageType -Kind “Storage”
$urlOfUploadedImageVhd = (‘https://’ + $storageaccount + ‘.blob.core.windows.net/’ + $containername + ‘/’ + $vhdName)
Add-AzureRmVhd -ResourceGroupName $resourceGroup -Destination $urlOfUploadedImageVhd `
-LocalFilePath $localPath

# Note: Uploading the VHD may take awhile!

# Create a managed image from the uploaded VHD
$imageConfig = New-AzureRmImageConfig -Location $location
$imageConfig = Set-AzureRmImageOsDisk -Image $imageConfig -OsType Windows -OsState Generalized `
-BlobUri $urlOfUploadedImageVhd
$image = New-AzureRmImage -ImageName $imageName -ResourceGroupName $resourceGroup -Image $imageConfig

# Create the networking resources
$singleSubnet = New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig -Name $subnetName -AddressPrefix 10.0.0.0/24
$vnet = New-AzureRmVirtualNetwork -Name $vnetName -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
-AddressPrefix 10.0.0.0/16 -Subnet $singleSubnet
$pip = New-AzureRmPublicIpAddress -Name $ipName -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
-AllocationMethod Dynamic
$nic = New-AzureRmNetworkInterface -Name $nicName -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
-SubnetId $vnet.Subnets[0].Id -PublicIpAddressId $pip.Id
$rdpRule = New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name $ruleName -Description ‘Allow RDP’ -Access Allow `
-Protocol Tcp -Direction Inbound -Priority 110 -SourceAddressPrefix Internet -SourcePortRange * `
-DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange 3389
$nsg = New-AzureRmNetworkSecurityGroup -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location `
-Name $nsgName -SecurityRules $rdpRule
$vnet = Get-AzureRmVirtualNetwork -ResourceGroupName $resourceGroup -Name $vnetName

# Start building the VM configuration
$vm = New-AzureRmVMConfig -VMName $vmName -VMSize $vmSize

# Set the VM image as source image for the new VM
$vm = Set-AzureRmVMSourceImage -VM $vm -Id $image.Id

# Finish the VM configuration and add the NIC.
$vm = Set-AzureRmVMOSDisk -VM $vm -DiskSizeInGB $diskSizeGB -CreateOption FromImage -Caching ReadWrite
$vm = Set-AzureRmVMOperatingSystem -VM $vm -Windows -ComputerName $computerName -Credential $cred `
-ProvisionVMAgent -EnableAutoUpdate
$vm = Add-AzureRmVMNetworkInterface -VM $vm -Id $nic.Id

# Create the VM
New-AzureRmVM -VM $vm -ResourceGroupName $resourceGroup -Location $location

# Verify that the VM was created
$vmList = Get-AzureRmVM -ResourceGroupName $resourceGroup
$vmList.Name

 

Komut Açıklamaları

Komut Notlar
New-AzureRmResourceGroup Tüm kaynakların depolandığı bir kaynak grubu oluşturur.
New-AzureRmStorageAccount Depolama hesabı oluşturur.
Add-AzureRmVhd Kurum içi bir sanal makineden Azure’daki bir bulut depolama hesapındaki bir bloğa sanal bir sabit disk yükler.
New-AzureRmImageConfig Yapılandırılabilir bir görüntü nesnesi oluşturur.
Set-AzureRmImageOsDisk Bir görüntü nesnesinde işletim sistemi disk özelliklerini ayarlar.
New-AzureRmImage Yeni bir imaj oluşturur.
New-AzureRmVirtualNetworkSubnetConfig Bir alt ağ yapılandırması oluşturur. Bu yapılandırma, sanal ağ oluşturma işlemi ile birlikte kullanılır.
New-AzureRmVirtualNetwork Sanal bir ağ oluşturur.
New-AzureRmPublicIpAddress Public bir IP adresi oluşturur.
New-AzureRmNetworkInterface Bir ağ arabirimi oluşturur.
New-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig Bir ağ güvenliği grubu kuralı yapılandırması oluşturur. Bu yapılandırma, NSG oluşturulduğunda bir NSG kuralı oluşturmak için kullanılır.
New-AzureRmNetworkSecurityGroup Bir ağ güvenliği grubu oluşturur.NSG.
Get-AzureRmVirtualNetwork Bir kaynak grubunda sanal bir ağ alır.
New-AzureRmVMConfig Bir VM yapılandırması oluşturur. Bu yapılandırma, VM adı, işletim sistemi ve yönetici kimlik bilgileri gibi bilgileri içerir. Yapılandırma VM oluşturulurken kullanılır.
Set-AzureRmVMSourceImage Sanal makine için bir imaj belirtir.
Set-AzureRmVMOSDisk Sanal makine üzerinde işletim sistemi disk özelliklerini ayarlar.
Set-AzureRmVMOperatingSystem Sanal makine üzerinde işletim sistemi disk özelliklerini ayarlar.
Add-AzureRmVMNetworkInterface Bir sanal makineye ağ arabirimi ekler.
New-AzureRmVM Sanal makine oluşturur.
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather